Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Guies docents de les assignatures

Primer curs

Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
Introducció a la Literatura Espanyola I
Grans Temes de la Filosofia
Llatí
Literatura Comparada
Introducció a la Literatura Espanyola II
Grans Temes de la Història
Llengua Espanyola Oral i Escrita
Introducció a la Lingüística
Introducció a la Llengua Espanyola


Segon curs    
    
Morfologia de l'Espanyol
Literatura Espanyola Medieval
Literatura Espanyola del Segle XVI
Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
Literatura Espanyola Contemporània
Gramàtica Històrica de l'Espanyol
Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

 
Tercer curs

Dialectologia de l'Espanyol
Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
Literatura Espanyola del Segle XVII
Comentari Lingüístic de Textos Literaris
Història de la Llengua Espanyola
Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
Comentari de Textos Literaris


Quart curs    

Treball de Fi de Grau


Assignatures optatives

Teoria i Història de la Representació Teatral
Lexicologia de l'Espanyol
Idioma Modern I - Anglès
Idioma Modern I - Alemany
Idioma Modern I - Basc
Idioma Modern I - Francès
Idioma Modern I - Gallec
Idioma Modern I - Grec Modern
Idioma Modern I - Italià
Idioma Modern I - Occità
Idioma Modern I - Portuguès
Crítica Textual
Anàlisi del Discurs Aplicada a l'Espanyol
Idioma Modern II - Anglès
Idioma Modern II - Alemany
Idioma Modern II - Basc
Idioma Modern II - Francès
Idioma Modern II - Gallec
Idioma Modern II - Grec Modern
Idioma Modern II - Italià
Idioma Modern II - Occità
Idioma Modern II - Portuguès
Pràctiques Externes


Menció de Llengua Espanyola     

Anàlisi del Discurs Aplicada a l'Espanyol
L'Espanyol com a Llengua Estrangera
L'Espanyol d'Amèrica
Fonètica Avançada de l'Espanyol
Fonologia Avançada de l'Espanyol
Gramàtica Històrica Avançada de l'Espanyol
Història de la Gramàtica Espanyola
Lexicografia i Terminologia de l'Espanyol
Morfologia Avançada de l'Espanyol
Semàntica Avançada de l'Espanyol
Sintaxi Avançada de l'Espanyol
Tractament Informàtic de la Llengua Espanyola
Lexicologia de l'Espanyol


Menció de Literatura Espanyola i Hispanoamericana    

La Poesia Medieval: dels seus Orígens al Segle XV
La Prosa Medieval: Gèneres i Tradicions
Poesia Espanyola del Segle d'Or: Gèneres i Tradicions
Teatre Espanyol del Segle d'Or
Textos de la Literatura Hispanoamericana
Textos de la Narrativa Espanyola Contemporània
Textos de la Narrativa Espanyola Moderna
Textos de la Poesia Espanyola Contemporània
Textos de la Poesia i el Teatre Espanyols Moderns
Textos del Teatre Espanyol Contemporani
Textos en Prosa del Segle d'Or
Crítica Textual
Teoria i Història de la Representació Teatral

       
Menció de Lingüística     

Adquisició del Llenguatge
Tecnologies del Llenguatge
Fonètica i Fonologia
Morfologia i Sintaxi
Semàntica i Pragmàtica
Sociolingüística
Tipologia Lingüística
Teoria del Llenguatge
Bases Biològiques del Llenguatge
Llenguatge, Cultura i Cognició


Menció de Literatura Comparada    

Teoria i Anàlisi de la Narrativa
Teoria i Anàlisi de la Poesia
Teoria i Anàlisi del Teatre
Pensament Literari
Crítica Literària i Cultural (ss. XX-XXI)
Literatura, Gèneres i Sexualitats
Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
Literatura Comparada i Estudis Culturals
Tradició Literària Occidental I
Tradició Literària Occidental II

TAMBÉ PODEU CONSULTAR LES GUIES DOCENTS A LA PÀGINA
http://ddd.uab.cat/collection/procur