Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

A partir del curs 2021-2022, no se n'oferiran noves places d'accés a primer curs, perquè serà substituït pel nou grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

 

Informació general

Grado de Lengua y Literatura Españolas

Aquest grau forma filòlegs i lingüistes preparats per treballar en àmbits diversos com ara la docència, la recerca, l’edició, el món editorial o la gestió de la comunicació en llengua espanyola. A la UAB t’oferim un ventall molt ampli d’assignatures optatives, tant de llengua i de literatura com de teoria de la literatura, que difícilment trobaràs en altres universitats, i coneixeràs professorat que pertany a grups de recerca pioners situats als primers llocs dels rànquings internacionals.

T’interessa si...

 • T’agrada llegir i tens interès per la llengua i la cultura espanyoles.
 • Vols dedicar-te a ensenyar una de les llengües amb més parlants i més reconegudes a nivell mundial.
 • Desitges conèixer una de les literatures més antigues i de més llarga tradició.
 • Vols especialitzar-te en algunes de les mencions o mínors que t’oferim: Llengua Espanyola, Literatura Espanyola, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Lingüística General, Estudis Hispanoamericans i Estudis de Gènere.
 • T’agradaria ampliar els teus estudis en altres llengües i literatures.
 • T’atrau cursar els teus estudis en una universitat de campus, enmig de la natura, on podràs relacionar-te amb altres estudiants, tant de lletres com de ciències.

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són els següents:

 • Docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat) i centres d'educació d'adults.
 • Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
 • El món editorial (producció, correcció, traducció, elaboració de diccionaris).
 • La crítica literària, la promoció literària i l'assessorament tècnic en agències literàries.
 • La recerca (universitats, instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques).
 • Gestió cultural.
 • La societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, ràdio i televisió i redacció de continguts per a empreses d'Internet).
 • Serveis lingüístics.
 • Gabinets de normalització lingüística.
 • Indústries de la llengua i aplicacions de noves tecnologies.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Els últims anys, els estudiants han realitzat pràctiques en les següents entitats:
 • Grup de recerca sobre Lope de Vega (PROLOPE)
 • Grup de recerca Cos i Textualitat
 • Grup de Lexicografia i Diacronia
 • Grup de recerca en llengua de la ciència i de la tècnica (segles XVIII-XIX) (NEOLCYT).
 • Grup de recerca Centre de Lingüística Teòrica (CLT)
 • Grup de recerca d’Estudis de l’Exili Literari (GEXEL)
 • Projecte de recerca "Transmedia Catalonia"
 • Projecte de recerca amb la Real Academia Española “Corpus del español del siglo XXI” (CORPES)
 • APSI de la UAB en la plataforma Coursera curs MOOC de "Corrección, estilo y variaciones de la lengua española"

Institucions relacionades amb els projectes de les pràctiques
 • Món editorial: Editorial Vicens Vives, Nova Casa Editorial
 • Centres de Secundària: Gramàtica orientada a les competències - GrOC
 • Gestió cultural: Real Acadèmia de Bones Lletres, Centro Virtual Miguel de Cervantes
 • Tecnologies lingüístiques: Delectatech
Guia Docent

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació