Accés Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 20-21

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Grec (0.2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Literatura Catalana (0.2)
  • Literatura Castellana (0.2)
  • Llatí (0.2)

5,620

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,594
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions


---
6,250

Perfil de l’estudiant

Es recomana tenir bona expressió oral i escrita, capacitat de síntesi i de comprensió, de raonament i d’abstracció. Igual d’important és l’interès pel coneixement de la llengua i de la literatura espanyola.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de Grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura en Filologia Hispànica al Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).