Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100582 - Comentari de Textos Literaris

 106345 - Discurs Oral i Escrit en Espanyol

 105824 - Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat

 105823 - Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot

 100228 - Introducció a la lingüística

 100271 - Literatura Comparada

 106347 - Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes

 106346 - Literatura Medieval i del Segle d'Or

 105835 - Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat

 105836 - Gèneres Literaris i Societat Contemporània

2n curs

 105826 - Fonaments de Filologia Catalana

 105839 - De Bernat Metge a Curial e Güelfa

 105829 - Fonologia Catalana

 105827 - Lèxic i Gramàtica

 105842 - Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme

 100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

 100624 - Literatura Espanyola del Segle XVI

 106344 - Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat

 100586 - Morfologia de l'Espanyol

 106372 - Norma i Ús en Espanyol

3r curs

 105846 - Fonaments Lingüístics de la Normativa

 100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol

 100595 - Literatura Espanyola Contemporània

 100593 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

 105841 - Poesia Catalana Contemporània

 105830 - Sintaxi Catalana

 100583 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

 105843 - Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval

4t curs

 100581 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris

 105834 - Dialectologia Catalana

 106659 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100196 - Adquisició del Llenguatge

 105844 - Ausiàs March i la Poesia Europea

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 105832 - Gramàtica Històrica Catalana

 100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol

 105825 - Història Social de la Llengua Catalana

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 106382 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera

 100610 - L'Espanyol d'Amèrica

 105838 - La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda

 105840 - Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració

 100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII

 106352 - Literatura Hispanoamericana del Segle XX

 106732 - Literatura i Periodisme: de Josep Pla a Montserrat Roig

 105847 - Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals en l’Era Digital

 105831 - Morfologia Catalana

 105855 - Narcís Oller i el Realisme Europeu

 106364 - Narrativa Espanyola Contemporània: Segles XX i XXI (2022-23)

 100062 - Perspectives i Tècniques Editorials

 106657 - Pràctiques Professionals I

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100585 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol

 100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta

 105845 - Teatre Català

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 106338 - Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea

 106365 - Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana