Pla d'estudis Grau en Antropologia Social i Cultural

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

2n curs

 101269 - Antropologia de la religió, el simbolisme i el ritual

 101268 - Antropologia del parentiu

 101267 - Antropologia econòmica

 101266 - Antropologia política

 101264 - Epistemologia i mètodes de recerca en antropologia social i cultural

 105764 - Història de l'Antropologia I: dels Antecedents a Boas

 105765 - Història de l'Antropologia II: de les Escoles Clàssiques al Postmodernisme

 101263 - Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I

3r curs

 101249 - Anàlisi antropològica del món contemporani

 101253 - Antropologia de l'educació

 101243 - Antropologia dels pobles d'Espanya

 101252 - Antropologia dels sistemes de sexe/gènere

 101262 - Pràctiques de camp en antropologia social i cultural II

 101261 - Recursos instrumentals per a la recerca en antropologia

 101260 - Tècniques de recerca en antropologia social i cultural

4t curs

 101280 - Treball de final de grau

Optatives

 101251 - Antropologia històrica (2023-24)

 101250 - Antropologia lingüística

 101273 - Coneixement local i gestió de recursos naturals

 101582 - Demografia (2023-24)

 101271 - Ecologia humana

 101248 - Entorn, espai i habitatge

 101242 - Etnologia regional I

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 101246 - Migracions i relacions interculturals

 101244 - Persona, cos, salut i gènere

 101265 - Pràctiques externes

 101255 - Seminari d'aplicacions de l'antropologia i anàlisi de polítiques d'intervenció social

 101254 - Seminari de pràctiques externes

 101257 - Seminari de teoria crítica i pensament antropològic

 101256 - Seminari de teories i recerques antropològiques avançades