Pla d'estudis Grau en Antropologia Social i Cultural

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101259 - Antropologia i intervenció sociocultural (2020-21)

 101279 - Aproximació etnogràfica a la diversitat cultural (2020-21)

 101278 - Conceptes bàsics. Perspectives antropològiques sobre diferència i desigualtat (2020-21)

 101258 - Cultura, natura i desenvolupament (2020-21)

 100018 - Expressió escrita llengua catalana (2020-21)

 100019 - Expressió escrita llengua espanyola (2020-21)

 100219 - Grans temes de la filosofia (2020-21)

 100218 - Grans temes de la història (2020-21)

 101275 - Introducció a la sociologia (2020-21)

 101277 - Textos i audiovisuals etnogràfics (2020-21)

 100333 - Visions geogràfiques del món (2020-21)

2n curs

 101269 - Antropologia de la religió, el simbolisme i el ritual (2020-21)

 101268 - Antropologia del parentesc (2020-21)

 101267 - Antropologia econòmica (2020-21)

 101266 - Antropologia política (2020-21)

 101264 - Epistemologia i mètodes de recerca en antropologia social i cultural (2020-21)

 105764 - Història de l'Antropologia I: dels Antecedents a Boas (2020-21)

 105765 - Història de l'Antropologia II: de les Escoles Clàssiques al Postmodernisme (2020-21)

 101263 - Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I (2020-21)

3r curs

 101249 - Anàlisi Antropològica del Món Contemporani (2020-21)

 101253 - Antropologia de l'educació (2020-21)

 101243 - Antropologia dels pobles d'Espanya (2020-21)

 101252 - Antropologia dels sistemes de sexe/gènere (2020-21)

 101262 - Pràctiques de camp en antropologia social i cultural II (2020-21)

 101261 - Recursos instrumentals per a la recerca en antropologia (2020-21)

 101260 - Tècniques de recerca en antropologia social i cultural (2020-21)

4t curs

 101280 - Treball de final de grau (2020-21)

Optatives

 101251 - Antropologia històrica (2020-21)

 101273 - Coneixement local i gestió de recursos naturals (2020-21)

 101582 - Demografia (2020-21)

 101271 - Ecologia Humana (2020-21)

 101248 - Entorn, espai i habitatge (2020-21)

 101247 - Etnografia escolar (2020-21)

 100038 - Idioma Modern I (Alemany) (2020-21)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar) (2020-21)

 100037 - Idioma Modern I (Francès) (2020-21)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec) (2020-21)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern) (2020-21)

 100039 - Idioma Modern I (Italià) (2020-21)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès) (2020-21)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany) (2020-21)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar) (2020-21)

 100046 - Idioma Modern II (Francès) (2020-21)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec) (2020-21)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern) (2020-21)

 100048 - Idioma Modern II (Italià) (2020-21)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès) (2020-21)

 101245 - Noves formes de família i nous grups domèstics (2020-21)

 101244 - Persona, cos, salut i gènere (2020-21)

 101265 - Pràctiques externes (2020-21)

 101255 - Seminari d'aplicacions de l'antropologia i anàlisi de polítiques d'intervenció social (2020-21)

 101254 - Seminari de pràctiques externes (2020-21)

 101257 - Seminari de teoria crítica i pensament antropològic (2020-21)

 101256 - Seminari de teories i recerques antropològiques avançades (2020-21)