Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1) 
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l?Empresa (0.1)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
6,844
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

7,667
5,000

Codi de preinscripció

21006

Perfil de l’estudiant

El grau en Antropologia Social i Cultural està dirigit als estudiants que tenen un esperit crític, interessats per les diferències i desigualtats socioculturals, per la gènesi dels estereotips i dels prejudicis, i per la comprensió dels nostres costums com a resultat de processos culturals i no com a fets naturals i immutables. L'estudiant d'Antropologia hauria d'ésser capaç de conjugar el pensament lògic amb la capacitat d'empatia i de comprensió de persones i grups de característiques socials i culturals diferents a les seves, de manera que li interessi tant el detall de la variabilitat cultural com el contrast crític de les teories que proven d'explicar-la. 

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:
 
· Taula d'equiparació de Llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural, als estudis de Grau

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris