Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

Trobareu tot seguit les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UAB i, a continuació, les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.

1r curs

103321 - Francès Instrumental  CAT ESP ENG

103361 - Introducció a la Cultura Francesa  CAT ESP ENG

100228 - Introducció a la lingüística  CAT(2018-19)

100271 - Literatura comparada  CAT ESP ENG

100625 - Llatí  CAT ESP ENG

100222 - Llengua estrangera, alemany  CAT ESP ENG

100220 - Llengua estrangera, italià  CAT ESP ENG

103319 - Ús de la Llengua Francesa Escrita  CAT ESP ENG

103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral  CAT ESP ENG

2n curs

103359 - Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103358 - Història de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103357 - Lexicologia de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103316 - Literatura Francesa Comtemporània  CAT ESP ENG

103365 - Llengua Francesa Oral i Escrita I  CAT ESP ENG

103355 - Morfosintaxi de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

3r curs

103360 - Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103356 - Lingüística Francesa Comparada  CAT ESP ENG

103354 - Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103362 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II  CAT ESP ENG

4t curs

103342 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

103371 - Èpica Romànica Medieval  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT(2018-19)

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG

103370 - Introducció a les Literatures Romàniques  CAT ESP ENG

103328 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103369 - Lírica Romànica Medieval  CAT ESP ENG

103368 - Literatura i Societat a l'Edat Mitjana  CAT(2018-19)

103367 - Llegendes Medievals  CAT ESP ENG

103327 - Llengua Francesa i Tecnologies Lingüístiques  CAT(2018-19)

103325 - Models Psicolingüístics del Llenguatge Normal i Desviant en Llengua Francesa  CAT(2018-19)

103366 - Novel·la Romànica Medieval  CAT ESP ENG

103310 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

Guies docents de les assignatures impartides per la UB

Consulteu en aquest enllaç les guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.