Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

Trobareu tot seguit les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UAB i, a continuació, les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.

1r curs

103321 - Francès Instrumental  CAT

103361 - Introducció a la Cultura Francesa  CAT

100228 - Introducció a la lingüística  CAT

100271 - Literatura comparada  CAT

100625 - Llatí  CAT

100222 - Llengua estrangera, alemany  CAT

100220 - Llengua estrangera, italià  CAT

103319 - Ús de la Llengua Francesa Escrita  CAT

103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral  CAT

2n curs

103359 - Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa  CAT

103358 - Història de la Llengua Francesa  CAT

103357 - Lexicologia de la Llengua Francesa  CAT

103316 - Literatura Francesa Comtemporània  CAT

103365 - Llengua Francesa Oral i Escrita I  CAT

103355 - Morfosintaxi de la Llengua Francesa  CAT

3r curs

103360 - Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa  CAT

103356 - Lingüística Francesa Comparada  CAT

103354 - Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa  CAT

103362 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II  CAT

4t curs

103342 - Treball de Fi de Grau  CAT

Optatives

103371 - Èpica Romànica Medieval  CAT

103329 - Francès Tècnic i Comercial  CAT(2017-18)

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT

103370 - Introducció a les Literatures Romàniques  CAT

103328 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de la Llengua Francesa  CAT

103369 - Lírica Romànica Medieval  CAT

103368 - Literatura i Societat a l'Edat Mitjana  CAT

103367 - Llegendes Medievals  CAT(2017-18)

103327 - Llengua Francesa i Tecnologies Lingüístiques  CAT

103326 - Llengua Francesa i TICE  CAT(2017-18)

103325 - Models Psicolingüístics del Llenguatge Normal i Desviant en Llengua Francesa  CAT

103366 - Novel·la Romànica Medieval  CAT

103310 - Pràctiques Externes  CAT

103322 - Traducció Especialitzada de/al Francès  CAT(2017-18)

Guies docents de les assignatures impartides per la UB

Consulteu en aquest enllaç les guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.