Presentació

El grau en Història forma en els mètodes i les tècniques d'anàlisi propis de l'historiador. L'estudiant aprèn a emprar els instruments de cerca i identificació d'informació, incloent-hi els recursos electrònics, per resoldre problemes historiogràfics.

Aquests estudis volen respondre a les noves demandes del sector cultural, on el coneixement de la història viu actualment un auge destacat. Àmbits com el turisme, els museus, els mitjans de comunicació o el món editorial es nodreixen especialment de divulgadors experts en diferents vessants i períodes de la història.

Les persones graduades adquireixen la capacitat d'analitzar el passat i, per tant, també el present, i d'encaminar-se a àmbits professionals com ara l'ensenyament, la recerca, el treball en arxius i biblioteques, la gestió de documentació, la col·laboració amb mitjans de comunicació i editorials, l'assessorament cultural a les institucions, la gestió de projectes internacionals, el treball en l'administració o la carrera diplomàtica.

El grau ofereix nou mencions d'especialització que permeten aprofundir en el domini de diversos períodes històrics (Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna i Història Contemporània), abordar aspectes concrets de la història social (Història i Gènere, Història de la Guerra, Història Social i Cultural de les Èpoques Moderna i Contemporània), centrar-se en l’àmbit local (Història de Catalunya) o dedicar-se a la gestió i recerca del patrimoni documental.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, que imparteix estudis d’història des de la seva creació el 1968, ofereix a l’estudiant recursos físics de primer nivell (la Biblioteca d’Humanitats o fons documentals únics com ara SIBHIL·LA) i un professorat destacat tant pel seu prestigi com per la seva activitat investigadora.

Perfil de l’estudiant

El perfil ideal de l'estudiant del grau en Història és el d'una persona amb un clar interès per la història com a ciència, un interès que pot ser de tipus diacrònic (de totes les etapes històriques o d'alguna determinada) o bé temàtic, és a dir, d'una faceta, ja sigui social, econòmica, política o cultural al llarg de la història. A més, tant l'anàlisi històrica com la pròpia reflexió metodològica en història necessita persones amb capacitat crítica i d'anàlisi, amb inclinació per l'observació i la reflexió. També és important una certa dosi de curiositat intel·lectual. En últim lloc, també cal una bona comunicació oral i escrita, tant durant el procés d'aprenentatge de la persona com, posteriorment, durant l'exercici de la seva tasca professional.

Sortides professionals

Avui dia, les qualitats i les competències de les persones graduades en Història depassen de llarg els àmbits tradicionals de l'educació i la recerca, tot i que continuen sent prioritaris en la inserció laboral.
Una gran part d'aquestes persones s'ha integrat professionalment en sectors que no estan directament vinculats a aquesta disciplina, però que valoren els coneixements i les competències assolits al grau:
- Arxivística i documentació
- Assessoria cultural
- Història aplicada a polítiques socials
- Disseny de polítiques de responsabilitat social
- Gestió i conservació del patrimoni històric o cultural
- Col·laboració en mitjans de comunicació
- Documentació i assessorament editorial
- Gestió pública i privada
- Món polític i de l'administració
- Serveis de comunicació d'empreses
- Turisme i lleure cultural

Coordinador i equip de coordinació

Bernat Hernández
93 586 81 65
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Matí.

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21040
160
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Català (80%) i castellà (20%).
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet i possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Història
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició