Accés Grau en Història

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Fonaments de les Arts (0,2)
  • Geografia (0.1)
  • Grec (0.2)
  • Història de l'Art (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,1)
  • Llatí (0.2)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys

 

Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21040

Perfil de l’estudiant

El perfil ideal de l'estudiant del grau en Història és el d'una persona amb un clar interès per la història com a ciència, un interès que pot ser de tipus diacrònic (de totes les etapes històriques o d'alguna determinada) o bé temàtic, és a dir, d'una faceta, ja sigui social, econòmica, política o cultural al llarg de la història. A més, tant l'anàlisi històrica com la pròpia reflexió metodològica en història necessita persones amb capacitat crítica i d'anàlisi, amb inclinació per l'observació i la reflexió. També és important una certa dosi de curiositat intel·lectual. En últim lloc, també cal una bona comunicació oral i escrita, tant durant el procés d'aprenentatge de la persona com, posteriorment, durant l'exercici de la seva tasca professional.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura al Grau en Història

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).