Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

5,000
5,000

Codi de preinscripció

21040

Perfil de l’estudiant

El perfil ideal de l'estudiant del grau en Història és el d'una persona amb un clar interès per la història com a ciència, un interès que pot ser de tipus diacrònic (de totes les etapes històriques o d'alguna determinada) o bé temàtic, és a dir, d'una faceta, ja sigui social, econòmica, política o cultural al llarg de la història. A més, tant l'anàlisi històrica com la pròpia reflexió metodològica en història necessita persones amb capacitat crítica i d'anàlisi, amb inclinació per l'observació i la reflexió. També és important una certa dosi de curiositat intel·lectual. En últim lloc, també cal una bona comunicació oral i escrita, tant durant el procés d'aprenentatge de la persona com, posteriorment, durant l'exercici de la seva tasca professional.

Formació complementària

Curs propedèutic a l'alumnat de nou accés sobre els mètodes de treball acadèmic i les activitats d'avaluació del grau.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura al Grau en Història

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris