Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

És un títol pioner, el primer i únic en el sistema universitari català, que ofereix un programa d’estudis multidisciplinari amb una mirada diferent

Informació general

El grau ofereix una visió pluridisciplinària del sistema binari de gènere i de l’exercici del poder que se sosté en aquest eix, així com de les desigualtats que ha generat i genera. El programa conté disciplines de l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, antropologia, economia), de l’àmbit historicocultural (història, filosofia, llengua i literatura, teoria de la literatura i literatura comparada, comunicació, geografia) i de l’àmbit de la salut (psicologia).

Dota l’alumnat de les eines necessàries per actuar, amb visió crítica i responsabilitat, sobre les desigualtats que afecten determinats col·lectius, i per contribuir a transformar el món.

T’interessa si...

 • Vols analitzar la desigualtat de gènere i comprendre els mecanismes que l’han originat.
 • Tens un compromís amb la no-discriminació.
 • Creus que cal desmuntar els estereotips i prejudicis de la tradició sociocultural.
 • Tens una mentalitat oberta i fas ús d’una mirada integral i no fragmentada de la realitat.
 • Vols cultivar una capacitat d’observació i d’anàlisi crítiques, començant per l’autoanàlisi i l’autocrítica.
 • Comprens que les desigualtats per raons de gènere i de sexualitat són una qüestió de drets humans i de justícia.

Sortides professionals

Aquests estudis preparen per intervenir professionalment en la introducció de la perspectiva de gènere en diferents àmbits laborals, a través, per exemple, del disseny i de la implementació de plans d’igualtat en empreses i en institucions públiques o del desenvolupament de protocols adaptats a les normatives vigents sobre igualtat.

Alguns dels àmbits laborals d’inserció futura de les persones titulades són:
 • Organismes públics de l’administració (oficines d’igualtat, equips de mediació comunitària, equips de treball social, gabinets de prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Organismes internacionals (Nacions Unides, Creu Roja, UNESCO, OMS, etc.).
 • Associacions de defensa dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBI .
 • Organitzacions vinculades al món econòmic i laboral (sindicats, organitzacions empresarials, cambres de comerç, serveis d’ocupació, etc.).
 • Entitats d’atenció psicosocial en situacions de violència i gabinets d’assessorament psicopedagògic.
 • Consultories de polítiques públiques i socials.
 • Entitats de formació en l’àmbit de les polítiques d’igualtat.
 • Organitzacions no governamentals i organitzacions de cooperació internacional.
 • Grups multidisciplinaris de generació de pensament (think tanks).
 • Lobbies formals (reconeguts oficialment pel Parlament Europeu).
 • Indústries i institucions culturals (editorials, centres cívics, centres culturals, museus, etc.).
 • Mitjans de comunicació.
 • Empreses de màrqueting i publicitat.
 • Associacions d’entitats d’educació en el temps lliure i associacions de centres educatius.
 • Equips i centres de recerca sobre qüestions de gènere.
I en diferents llocs de treball:
 • Consultoria en polítiques de gènere.
 • Direcció de projectes.
 • Coordinació d’equips interdisciplinaris.
 • Persones expertes en la preparació de projectes europeus o nacionals interdisciplinaris.
 • Responsables de polítiques de gènere.
 • Tècnics de polítiques de gènere.

La rellevància social, política i legal del tema i el gran interès mostrat pels ocupadors fan preveure un índex gran d’ocupabilitat.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres