Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

És un títol pioner, el primer i únic en el sistema universitari català, que ofereix un programa d’estudis multidisciplinari amb una mirada diferent

Informació general

Estudis de Gènere

El grau ofereix una visió pluridisciplinària del sistema binari de gènere i de l’exercici del poder que se sosté en aquest eix, així com de les desigualtats que ha generat i genera. El programa conté disciplines de l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, antropologia, economia), de l’àmbit historicocultural (història, filosofia, llengua i literatura, teoria de la literatura i literatura comparada, comunicació, geografia) i de l’àmbit de la salut (psicologia).

Dota l’alumnat de les eines necessàries per actuar, amb visió crítica i responsabilitat, sobre les desigualtats que afecten determinats col·lectius, i per contribuir a transformar el món.

T’interessa si...

 • Vols analitzar la desigualtat de gènere i comprendre els mecanismes que l’han originat.
 • Tens un compromís amb la no-discriminació.
 • Creus que cal desmuntar els estereotips i prejudicis de la tradició sociocultural.
 • Tens una mentalitat oberta i fas ús d’una mirada integral i no fragmentada de la realitat.
 • Vols cultivar una capacitat d’observació i d’anàlisi crítiques, començant per l’autoanàlisi i l’autocrítica.
 • Comprens que les desigualtats per raons de gènere i de sexualitat són una qüestió de drets humans i de justícia.

Sortides professionals

Aquests estudis preparen per intervenir professionalment en la introducció de la perspectiva de gènere en diferents àmbits laborals, a través, per exemple, del disseny i de la implementació de plans d’igualtat en empreses i en institucions públiques o del desenvolupament de protocols adaptats a les normatives vigents sobre igualtat.

Alguns dels àmbits laborals d’inserció futura de les persones titulades són:
 • Organismes públics de l’administració (oficines d’igualtat, equips de mediació comunitària, equips de treball social, gabinets de prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Organismes internacionals (Nacions Unides, Creu Roja, UNESCO, OMS, etc.).
 • Associacions de defensa dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBI .
 • Organitzacions vinculades al món econòmic i laboral (sindicats, organitzacions empresarials, cambres de comerç, serveis d’ocupació, etc.).
 • Entitats d’atenció psicosocial en situacions de violència i gabinets d’assessorament psicopedagògic.
 • Consultories de polítiques públiques i socials.
 • Entitats de formació en l’àmbit de les polítiques d’igualtat.
 • Organitzacions no governamentals i organitzacions de cooperació internacional.
 • Grups multidisciplinaris de generació de pensament (think tanks).
 • Lobbies formals (reconeguts oficialment pel Parlament Europeu).
 • Indústries i institucions culturals (editorials, centres cívics, centres culturals, museus, etc.).
 • Mitjans de comunicació.
 • Empreses de màrqueting i publicitat.
 • Associacions d’entitats d’educació en el temps lliure i associacions de centres educatius.
 • Equips i centres de recerca sobre qüestions de gènere.
I en diferents llocs de treball:
 • Consultoria en polítiques de gènere.
 • Direcció de projectes.
 • Coordinació d’equips interdisciplinaris.
 • Persones expertes en la preparació de projectes europeus o nacionals interdisciplinaris.
 • Responsables de polítiques de gènere.
 • Tècnics de polítiques de gènere.

La rellevància social, política i legal del tema i el gran interès mostrat pels ocupadors fan preveure un índex gran d’ocupabilitat.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació