Pla d'estudis Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

Guies docents de les assignatures

Horaris

Matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 6 54    
3r curs   24 30 6
Totals 48 96 30 6

Període lectiu

El curs esta organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural
 • Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats
 • Educació i Gènere
 • Teoria i Crítica Feminista
 • Llengua i Gènere
2n semestre
 • Dret Antidiscriminatori
 • Principis Bàsics de Sociologia
 • Eines per a l'Anàlisi Social
 • Principis de la Teoria de Gènere
 • Història del Feminisme en l'Educació
1r semestre
 • Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones
 • Gènere, Famílies i Institucions Educatives
 • Psicologia, Salut i Sistema de Gènere
 • Identitat, Diferència i Desigualtat
 • Gènere i Mitjans de Comunicació
2n semestre
 • Relacions de Gènere en el Dret
 • Economia i Desigualtat de Gènere
 • Sociologia del Gènere
 • Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere
 • Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere
3r curs  
 • Pràctiques Externes
1r semestre
 • Gènere, Espais i Vida Quotidiana
 • Bases per al Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa i Plans d'Igualtat
2n semestre
 • Ciència i Gènere
 • Treball de Final de Grau
 

Assignatures optatives

 
3r curs  i
1r semestre
 • El Cos com a Arxiu Cultural
 • Gènere i Discurs Publicitari
 • Història Contemporània de les Dones
 • Treball, Economia i Gènere
 • Delicte i Dones
 • Representacions Socioculturals de la Masculinitat
2n semestre
 • Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals
 • Violències Socioafectives i Salut Psicològica
 • El Patrimoni en Clau de Gènere
 • Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals
 • Globalització i Gènere
 • Violències Masclistes
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.