Pla d'estudis Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 105789 - Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats (2020-21)

 105786 - Dret Antidiscriminatori (2020-21)

 105791 - Educació i Gènere (2020-21)

 105795 - Eines per a l'Anàlisi Social (2020-21)

 105793 - Història del Feminisme en l'Educació (2020-21)

 105790 - Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural (2020-21)

 105794 - Principis Bàsics de Sociologia (2020-21)

 105798 - Llengua i Gènere (2020-21)

 105800 - Principis de la Teoria de Gènere (2020-21)

 105801 - Teoria i Crítica Feminista (2020-21)

2n curs

 105787 - Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones (2020-21)

 105804 - Economia i Desigualtat de Gènere (2020-21)

 105815 - Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere (2020-21)

 105797 - Gènere i Mitjans de Comunicació (2020-21)

 105792 - Gènere, Famílies i Institucions Educatives (2020-21)

 105808 - Identitat, Diferència i Desigualtat (2020-21)

 105819 - Psicologia, Salut i Sistema de Gènere (2020-21)

 105788 - Relacions de Gènere en el Dret (2020-21)

 105805 - Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere (2020-21)

 105807 - Sociologia del Gènere (2020-21)

3r curs

 105796 - Bases per al Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa i Plans d'Igualtat (2020-21)

 105802 - Ciència i Gènere (2020-21)

 105812 - Gènere, Espais i Vida Quotidiana (2020-21)

 105822 - Pràctiques Externes (2020-21)

 105821 - Treball de Final de Grau (2020-21)

Optatives

 105813 - Delicte i Dones (2020-21)

 105816 - El Cos com a Arxiu Cultural (2020-21)

 105799 - Gènere i Discurs Publicitari (2020-21)

 105811 - Globalització i Gènere (2020-21)

 105803 - Història Contemporània de les Dones (2020-21)

 105817 - Representacions Socioculturals de la Masculinitat (2020-21)

 105809 - Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals (2020-21)

 105814 - Violències Masclistes (2020-21)

 105820 - Violències Socioafectives i Salut Psicològica (2020-21)