Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles (pla vell) i el Llengua i Literatura Espanyoles (pla nou). 

1r curs

 106348 - Comentari de Textos Literaris

 106345 - Discurs Oral i Escrit en Espanyol

 106343 - Història d'Espanya Moderna i Contemporània

 100228 - Introducció a la lingüística

 106350 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana

 100271 - Literatura comparada

 106347 - Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes

 106346 - Literatura Medieval i del Segle d'Or

 100625 - Llatí

 106344 - Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat

2n curs

 106367 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol

 106376 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol

 106362 - Literatura Espanyola Contemporània

 106358 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

 106354 - Literatura Espanyola del Segle XVI

 106353 - Literatura Espanyola Medieval

 106351 - Literatura Hispanoamericana: de les Cròniques d'Índies al Modernisme

 106366 - Morfologia de l'Espanyol

 106372 - Norma i Ús en Espanyol

 106368 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

3r curs

 106349 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris

 106373 - Dialectologia de l'Espanyol

 106377 - Història de la Llengua Espanyola

 106359 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

 106355 - Literatura Espanyola del Segle XVII

 106352 - Literatura Hispanoamericana del Segle XX

 106370 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol

 106369 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta

4t curs

 106392 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100196 - Adquisició del llenguatge

 100275 - Bases biològiques del llenguatge

 106388 - Crítica Textual

 106383 - Estructura i Significat en la Gramàtica de l'Espanyol

 100038 - Idioma modern I (alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma modern I (èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100044 - Idioma modern I (grec modern)

 100039 - Idioma modern I (Italià)

 100042 - Idioma modern I (portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma modern II (alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma modern II (èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100053 - Idioma modern II (grec modern)

 100048 - Idioma modern II (Italià)

 100051 - Idioma modern II (portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 106382 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera

 106375 - L'Espanyol d'Amèrica

 106384 - La Gramàtica a l'Aula: Metodologies i Aplicacions (2022-23)

 106386 - Lexicografia i Terminologia de l'Espanyol

 106387 - Lexicologia i Fraseologia de l'Espanyol (2022-23)

 100255 - Literatura comparada i estudis culturals

 106339 - Literatura Comparada: Estètiques Modernes i Postmodernes

 100263 - Literatura, gèneres i sexualitats

 106364 - Narrativa Espanyola Contemporània: Segles XX i XXI (2022-23)

 106361 - Narrativa Espanyola del Segle XIX

 100262 - Pensament literari

 106357 - Poesia i Prosa del Segle d'Or (2022-23)

 106390 - Pràctiques Professionals I

 106391 - Pràctiques Professionals II

 100688 - Qüestions de gramàtica comparada

 100239 - Semàntica i pragmàtica

 100243 - Teoria i anàlisi de la poesia

 100242 - Teoria i anàlisi del teatre

 100588 - Teoria i història de la representació teatral

 100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada

 100272 - Tipologia lingüística

 106338 - Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea

 106365 - Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana