Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles (pla vell) i el Llengua i Literatura Espanyoles (pla nou). 

1r curs

 106348 - Comentari de Textos Literaris

 106345 - Discurs Oral i Escrit en Espanyol

 106343 - Història d'Espanya Moderna i Contemporània

 100228 - Introducció a la Lingüística

 106350 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana

 100271 - Literatura Comparada

 106347 - Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes

 106346 - Literatura Medieval i del Segle d'Or

 100625 - Llatí

 106344 - Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat

Optatives

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar) (2020-21)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec) (2020-21)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar) (2020-21)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec) (2020-21)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100262 - Pensament Literari

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística