Accés Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 21-22

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Grec (0.2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Literatura Catalana (0.2)
  • Literatura Castellana (0.2)
  • Llatí (0.2)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions


5,667
---

Codi de preinscripció

21136

Perfil de l’estudiant

Aquells estudiants que vulguin cursar aquest grau, han d'estar interessats en l'aprenentatge de la llengua i de la literatura i tenir un bon domini dels fonaments de la llengua espanyola i de la literatura hispànica que els permeti aprofundir en aquests continguts. A més, han de mostrar capacitat de síntesi i de comprensió, així com de raonament i d'abstracció.

Aquests estudiants estaran interessats per les activitats professionals derivades de l'estudi de la llengua espanyola i estaran disposats a exercir la professió en àmbits relacionats amb la docència, la recerca, l'edició i el mercat editorial i la gestió de la comunicació en llengua espanyola.

Taules d’adaptacions

Els/les estudiants que no heu finalitzat els estudis en l'anterior Grau en Llengua i Literatura Espanyoles, i en el cas de voler-los continuar al nou pla d'estudis del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent. Podeu consultar la taula d'equiparació resultant:

· Taula d'equiparació del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles al Nou Pla d'Estudis

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).