Pla d'estudis Grau en Història de l'Art

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100018 - Expressió Escrita Llengua Catalana

 100019 - Expressió Escrita Llengua Espanyola

 100541 - Iconografia

 100010 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural

 100539 - Lèxic i tècniques de l'art i de l'arquitectura

 100271 - Literatura comparada

 100533 - Música, història i societat

 100538 - Teoria de l'art

 100550 - Art del segle XX

 100575 - Art egipci

2n curs

 100542 - Conceptes fonamentals de patrimoni artístic i museografia

 100540 - La història de l'art: objecte i fonaments

 100562 - Art a Europa dels segles IV a X

 100576 - Art antic de l'Àsia Menor

 100548 - Art barroc

 100551 - Art del segle XIX

 100427 - Art grec

 100546 - Art renaixentista (segle XV a Itàlia)

 100426 - Art Romà

 100544 - Teoria i llenguatge del cinema

3r curs

 100563 - Art bizantí

 100547 - Art del segle XVIII

 100561 - Art gòtic

 100549 - Art i cultura visual contemporània

 100559 - Art i pensament

 100545 - Art renaixentista (segle XVI)

 100560 - Art romànic

 100558 - Crítica de l'art

4t curs

 100535 - Treball de final de grau

Optatives

 100554 - Arquitectura medieval: imatge i funció (2022-23)

 100574 - Art barroc a Espanya

 106396 - Art Budista

 100532 - Art català contemporani

 100530 - Art català medieval (2022-23)

 106394 - Art de l'Índia i la Xina (2022-23)

 106393 - Art del Japó, l'Àfrica i Oceania (2022-23)

 104560 - Art i Gènere (2022-23)

 106395 - Art Islàmic

 100566 - Art precolombí de Mesoamèrica

 100537 - Arts decoratives a l'època moderna

 100536 - Arts sumptuàries a l'edat mitjana

 100564 - Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat

 100557 - Gestió del patrimoni artístic

 100556 - Història del col·leccionisme  (2022-23)

 100543 - Iconografia comparada d'Egipte i altres cultures antigues

 100038 - Idioma modern I (alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma modern I (èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100044 - Idioma modern I (grec modern)

 100039 - Idioma modern I (Italià)

 100042 - Idioma modern I (portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma modern II (alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma modern II (èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100053 - Idioma modern II (grec modern)

 100048 - Idioma modern II (Italià)

 100051 - Idioma modern II (portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100555 - Mercat de l'art i difusió del patrimoni artístic

 100055 - Museologia

 100579 - Obres i Debat de l'Art Actual

 100552 - Pràctiques professionals de gestió del patrimoni artístic