Pla d'estudis Grau en Història de l'Art

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100018 - Expressió escrita llengua catalana

 100019 - Expressió escrita llengua espanyola (2021-22)

 100218 - Grans Temes de la Història (2021-22)

 100541 - Iconografia (2021-22)

 100010 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural (2021-22)

 100539 - Lèxic i tècniques de l'art i de l'arquitectura (2021-22)

 100271 - Literatura Comparada (2021-22)

 100533 - Música, història i societat (2021-22)

 100538 - Teoria de l'art (2021-22)

 100550 - Art del segle XX (2021-22)

 100575 - Art egipci (2021-22)

2n curs

 100542 - Conceptes fonamentals de patrimoni artístic i museografia (2021-22)

 100540 - La història de l'art: objecte i fonaments (2021-22)

 100562 - Art a Europa dels segles IV a X (2021-22)

 100576 - Art antic de l'Àsia Menor (2021-22)

 100548 - Art barroc (2021-22)

 100551 - Art del segle XIX (2021-22)

 100427 - Art grec (2021-22)

 100546 - Art renaixentista (segle XV a Itàlia) (2021-22)

 100426 - Art romà (2021-22)

 100544 - Teoria i llenguatge del cinema (2021-22)

3r curs

 100563 - Art bizantí (2021-22)

 100547 - Art del segle XVIII (2021-22)

 100561 - Art gòtic (2021-22)

 100549 - Art i cultura visual contemporània (2021-22)

 100559 - Art i pensament (2021-22)

 100545 - Art renaixentista (segle XVI) (2021-22)

 100560 - Art romànic (2021-22)

 100558 - Crítica de l'art (2021-22)

4t curs

 100535 - Treball de final de grau (2021-22)

Optatives

 100574 - Art barroc a Espanya (2021-22)

 106396 - Art Budista (2021-22)

 106393 - Art del Japó, l'Àfrica i Oceania (2021-22)

 106395 - Art Islàmic (2021-22)

 100565 - Art precolombí de la zona andina (2021-22)

 104050 - Arts Figuratives del Segle XV (2021-22)

 100564 - Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat (2021-22)

 100557 - Gestió del patrimoni artístic (2021-22)

 100556 - Història del col·leccionisme  (2021-22)

 100038 - Idioma Modern I (Alemany) (2021-22)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià) (2021-22)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès) (2021-22)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès) (2021-22)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany) (2021-22)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià) (2021-22)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès) (2021-22)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès) (2021-22)

 100555 - Mercat de l'art i difusió del patrimoni artístic (2021-22)

 100055 - Museologia (2021-22)

 100579 - Obres i Debat de l'Art Actual (2021-22)

 100552 - Pràctiques professionals de gestió del patrimoni artístic (2021-22)

 100569 - Teories artístiques contemporànies (2021-22)