Pla d'estudis Grau en Història de l'Art

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Història de l'Art

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres i totes les assignatures són semestrals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Gestió del Patrimoni Artístic.

Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET).
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a l'itinerari.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Art Egipci
 • Lèxic i Tècniques de l'Art i de l'Arquitectura
 • Teoria de l'Art
 • Iconografia
 • Art del Segle XX
 • Expressió Escrita (llengua catalana o llengua espanyola)
 • Literatura Comparada
 • Grans Temes de la Història
 • Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
 • Música, Història i Societat
 • Art Antic de l'Àsia Menor
 • Art a l'Europa dels Segles IV al X
 • Art Renaixentista (segle XV a Itàlia)
 • Art del Segle XIX
 • La Història de l'Art: Objecte i Fonaments
 • Conceptes Fonamentals de Patrimoni Artístic i Museografia
 • Art Romà
 • Art Barroc
 • Teoria i Llenguatge del Cinema
 • Art Grec
3r curs 4t curs
 • Art i Pensament
 • Art Romànic
 • Art Renaixentista (segle XVI)
 • Crítica de l'Art
 • Art Bizantí
 • Art Gòtic
 • Art del Segle XVIII
 • Art i Cultura Visual Contemporània
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r i 4t cursos
Optatives de formació general Menció en Gestió del Patrimoni Artístic  

- Art del Japó, l'Àfrica i Oceania
- Art de l'Índia i la Xina
- Art Budista
- Art Islàmic
- Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Romanès o Grec Modern)  (*)
- Art Barroc a Espanya
- Art Català Contemporani
- Art Català de l'Època Moderna
- Art Català Medieval
- Arts Figuratives del Segle XV
- Art Precolombí de la Zona Andina
- Art Precolombí de Mesoamèrica
- Art Romà de les Províncies de l'Imperi
- Arts Decoratives a l'Època Moderna
- Arts Sumptuàries a l'Edat Mitjana
-  Iconografia Comparada d'Egipte i altres Cultures Antigues
 

- Gestió del Patrimoni Artístic
- Història del Col·leccionisme
- Mercat de l'Art i Difusió del Patrimoni Artístic
- Museologia
- Obres i Debat de l'Art Actual
- Pràctiques Professionals de Gestió del Patrimoni Artístic

 
  Menció en Art, Història i Pensament  
  - Art i Gènere
- Fonts per a la Història de l'Art
- Arquitectura i Urbanisme Contemporanis
- Arquitectura Medieval: Imatge i Funció
- Art Antic de la Península Ibèrica
- Art del Segle XVIII a Espanya
- Art Renaixentista a Espanya
- Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat
- Obres i Debat de l'Art Actual
- Romànic Hispànic
- Teories Artístiques Contemporànies


 
 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.