Pla d'estudis Grau en Història de l'Art

Guies docents de les assignatures


Primer curs

Art Egipci
Lèxic i Tècniques de l'Art i de l'Arquitectura
Teoria de l'Art
Iconografia
Art del Segle XX
Expressió Escrita Llengua Espanyola
Literatura Comparada
Grans Temes de la Història
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
Música, Història i Societat


Segon curs    

Art Antic de l'Àsia Anterior
Art a l'Europa dels Segles IV al X
Art Renaixentista (segle XV a Itàlia)
Art del Segle XIX
La Història de l'Art: Objecte i Fonaments
Conceptes Fonamentals de Patrimoni Artístic i Museografia
Art Romà
Art Barroc
Teoria i Llenguatge del Cinema
Art Grec

 
Tercer curs

Art i Pensament
Art Romànic
Art Renaixentista (segle XVI)
Crítica d'Art
Art Bizantí
Art Gòtic
Art del Segle XVIII
Art i Cultura Visual Contemporània


Quart curs    

Treball de Fi de Grau


Assignatures optatives

Art de Cultures No Europees
Fonts per a la Història de l'Art
Idioma Modern I (Anglès)  
Idioma Modern I (Francès)
Idioma Modern I (Alemany)
Idioma Modern I (Italià)
Idioma Modern I (Euskera)
Idioma Modern I (Gallec)
Idioma Modern I (Portuguès)
Idioma Modern I (Occità)
Idioma Modern I (Grec modern)
Idioma Modern II (Anglès)
Idioma Modern II (Francès)
Idioma Modern II (Alemany)
Idioma Modern II (Italià)
Idioma Modern II (Euskera)
Idioma Modern II (Gallec)
Idioma Modern II (Portuguès)
Idioma Modern II (Occità)
Idioma Modern II (Grec modern)     
Arquitectura i Urbanisme Contemporanis
Arquitectura Medieval: Imatge i Funció
Art Antic de la Península Ibèrica
Art Barroc a Espanya
Art Català Contemporani
Art Català de l'Època Moderna
Art Català Medieval
Art del Segle XVIII a Espanya
Art Gòtic de les Corts Europees
Art Precolombí de la Zona Andina
Art Precolombí de Mesoamèrica
Art Renaixentista a Espanya
Art Romà de les Províncies de l'Imperi
Arts Decoratives en Època Moderna
Arts Sumptuàries en l'Edat Mitjana
Centre i Perifèria en la Difusió de l'Art Clàssic
Dibuix, Miniatura i Gravat en Època Moderna
El Manuscrit Il·lustrat en l'Edat Mitjana
Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat
Iconografia Comparada d'Egipte i altres Cultures Antigues
Obres i Debat de l'Art Actual
Pintura i Escultura entre 1900 i 1960
Romànic Hispànic
Teories Artístiques Contemporànies


Menció de Gestió del Patrimoni Artístic    

Gestió del Patrimoni Artístic
Història del Col·leccionisme
Mercat d'Art i Difusió del Patrimoni Artístic
Museologia
Pràctiques Professionals de Gestió del Patrimoni Artístic

TAMBÉ PODEU CONSULTAR LES GUIES DOCENTS A LA PÀGINA
http://ddd.uab.cat/collection/procur