Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

105789 - Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats  CAT ESP ENG

105786 - Dret Antidiscriminatori  CAT ESP ENG

105791 - Educació i Gènere  CAT ESP ENG

105795 - Eines per a l'Anàlisi Social  CAT ESP ENG

105793 - Història del Feminisme en l'Educació  CAT ESP ENG

105790 - Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural  CAT ESP ENG

105794 - Principis Bàsics de Sociologia  CAT ESP ENG

105798 - Llengua i Gènere  CAT ESP ENG

105800 - Principis de la Teoria de Gènere  CAT ESP ENG

105801 - Teoria i Crítica Feminista  CAT ESP ENG

2n curs

105787 - Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones  CAT ESP ENG

105804 - Economia i Desigualtat de Gènere  CAT ESP ENG

105815 - Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere  CAT ESP ENG

105797 - Gènere i Mitjans de Comunicació  CAT ESP ENG

105792 - Gènere, Famílies i Institucions Educatives  CAT ESP ENG

105808 - Identitat, Diferència i Desigualtat  CAT ESP ENG

105819 - Psicologia, Salut i Sistema de Gènere  CAT ESP ENG

105788 - Relacions de Gènere en el Dret  CAT ESP ENG

105807 - Sociologia del Gènere  CAT ESP ENG