Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol

És l'únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari espanyol. Ofereix una formació sòlida en llengua, literatura i cultura angleses i espanyoles

Informació general

 Grau en Estudis d'Anglès i d'Espanyol

El graduat en Estudis d'Anglès i d'Espanyol obté una formació sòlida en llengua, literatura i cultura tant de l'anglès com de l'espanyol. Això facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament de l'anglès i de l'espanyol, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

En les dues mencions que s'incorporen, l'estudiant pot optar per intensificar la seva formació en llengua, lingüística i gramàtica comparada, o en literatura, literatura comparada i cultura, mitjançant un ventall ampli d'assignatures que inclou continguts més clarament professionalitzadors.

Es programa des dels departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Filologia Espanyola, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.
 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Relació de llocs on l’alumnat ha realitzat pràctiques:

Modalitat A: Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa a la UAB

ANGLÈS
Escola Santa Clara (Sabadell)
Escola Ciutat d’Alba (Sant Cugat)
INS Bitàcola (Barbarà del Vallès)
ABA English  (online)
English Torras, S.L. (Ripollet / online)
British House Language School (Rubí)
UAB Idiomes (Barcelona i Campus UAB)

ESPANYOL
Delecta technologies
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Nova Casa Editorial
Reial Acadèmia de Bones Lletres
UAB Servei d'idiomes 
Editorial Vicens Vives 

Modalitat B: Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

ANGLÈS
-Ajudant de recerca (Departament de Filologia Anglesa, UAB)
Grial Research Group
Ratnakara Reasearch Group
Reasearch Project: ‘Percepción interlingüística, procesamiento online y producción de categorías fonéticas similares en L1 y L2’
Research Project: ‘Producción, variabilidad y categorización en la adquisición de segundas lenguas: Aspectos teóricos, experimentales y aplicados’

-Ajudant del professor
Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I i II
Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I i II
Ús de la Llengua Anglesa I i II
Fonètica i Fonologia I
The English Book Club

ESPANYOL
Grupo de estudios sobre lo fantástico (GEF)
Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL)
Centro de Lingu¿ística Teórica (CLT)
Grupo de Lexicografía y Diacronía
Grupo de investigación en lengua de la ciencia y de la técnica (siglos XVIII-XIX) (NEOLCYT)
Grupo de investigación "Cos i Textualitat"

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació