Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol

Nou

És l'únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari espanyol. Ofereix una formació sòlida en llengua, literatura i cultura angleses i espanyoles

Informació general

 Grau en Estudis d'Anglès i d'Espanyol

El graduat en Estudis d'Anglès i d'Espanyol obté una formació sòlida en llengua, literatura i cultura tant de l'anglès com de l'espanyol. Això facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament de l'anglès i de l'espanyol, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

En les dues mencions que s'incorporen, l'estudiant pot optar per intensificar la seva formació en llengua, lingüística i gramàtica comparada, o en literatura, literatura comparada i cultura, mitjançant un ventall ampli d'assignatures que inclou continguts més clarament professionalitzadors.

Es programa des dels departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Filologia Espanyola, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.
 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació