Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Presentació

Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Les societats contemporànies s’enfronten en l’actualitat a diversos reptes, com ara les transformacions en l’ús del territori, la pressió sobre els recursos naturals i la problemàtica ambiental.

Ets una persona crítica amb els models actuals de creixement? Et qüestiones els sistemes de gestió del territori i la seva planificació? T’agrada trepitjar el territori, observar i entendre el paisatge?

El grau té com a objectiu la formació de professionals amb capacitat d’analitzar de manera integrada i de desenvolupar tasques de planificació i gestió territorial i ambiental partint de la comprensió de les dinàmiques geogràfiques i socials, i l’anàlisi de les transformacions territorials, ambientals i urbanes.

Atesa la visió transversal dels estudis, el grau ofereix assignatures de llengua anglesa pensant a avançar cap a la participació dels estudiants en l’àmplia oferta d’intercanvis internacionals en la xarxa Erasmus de què es disposa. D’altra banda, la disciplina implica un coneixement directe de l’entorn, que es facilita mitjançant sortides de camp i trepitjant el territori. Igualment, el grau té un gran ventall de connexions amb empreses, consultories i administracions on es poden fer les pràctiques externes.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona compromesa amb l’entorn, amb la protecció i la supervivència dels entorns naturals, i preocupada per les desigualtats socials que s’expressen en diferències territorials. També ha de ser una persona empàtica i sensible a les societats i als sistemes ambientals i territoris diferents del propi.

L’estudiant d’aquest grau voldrà incidir positivament en el manteniment de la qualitat mediambiental del territori i col·laborar en la bona planificació de les ciutats, dels nous espais construïts i de les infraestructures de transport; i tindrà interès a incrementar l’equitat territorial de la població impulsant el desenvolupament local, la millora de la prestació dels serveis públics i la responsabilitat social i territorial de les empreses.

Es recomana haver cursat durant el batxillerat les assignatures relacionades amb les ciències socials, com ara Geografia, Economia de l’Empresa o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Sortides professionals

Les persones graduades hauran adquirit unes competències òptimes per ocupar llocs de treball que requereixin un perfil multidisciplinari en àmbits com ara:
 • Administració pública, des de local a internacional, en l’àmbit de la planificació i la gestió del territori.
 • Consultories empresarials i altres empreses de serveis públics i privats, en temes relacionats amb la informació geogràfica.
 • Gestió ambiental.
 • Planificació i gestió de la localització geogràfica de serveis públics (transport, habitatge).
 • Dinamització econòmica local.
 • Empreses, cooperatives i associacions dins l’àmbit de l’economia social.
 • Gestió de projectes urbans.
 • Tècnics en empreses de producció cartogràfica i de productes relacionats amb la geoinformació.
 • Gestió d’espais naturals.
 • Planificació del medi rural.
 • Empreses de serveis ambientals.
 • Organitzacions no governamentals, tercer sector i altres associacions de cooperació internacional.
 • Ensenyament i recerca aplicada.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: proves teòriques, pràctiques d’aula, sortides de camp, lliurament de treballs i defensa oral, assistència i participació activa a classe, memòria de pràctiques i informes dels tutors, memòria del treball de final de grau.

Horaris

Matí

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21124
60 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 12 de setembre de 2018.
Presencial
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició