Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Forma professionals capacitats per desenvolupar tasques de gestió i planificació territorial i ambiental, persones crítiques i emprenedores amb capacitat d’adaptació a diferents llocs de treball

Informació general

Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

El grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial té com a objectiu principal formar professionals amb capacitat per desenvolupar tasques de gestió i planificació territorial i ambiental. Per fer-ho, dona els coneixements i les eines necessàries per fer una anàlisi integrada de les dinàmiques socioterritorials i de les transformacions ambientals, rurals i urbanes de l’espai geogràfic.

Es programa des del Departament de Geografia, una de les 16 especialitats de la UAB que figuren entre les 100 millors del prestigiós rànquing QS WUR (2022).

T’interessa si...

 • T’agrada trepitjar el territori fent sortides de camp, observar i entendre el paisatge.
 • Ets una persona empàtica i sensible als problemes socials, ambientals i dels territoris diferents del propi.
 • Del teu compromís amb la protecció dels entorns naturals, les alternatives als models consolidats de creixement, la lluita contra les desigualtats socials... vols fer-ne la teva professió.
 • Vols tenir contacte directe amb el món professional gràcies a les pràctiques en empreses, consultories i administracions diverses.
 • Vols rebre formació en llengua anglesa.
 • Et veus com un agent capaç de participar en la presa de decisions que condueixin a canvis positius en el medi ambient i en la planificació territorial.

Sortides professionals

Les persones graduades hauran adquirit unes competències òptimes per ocupar llocs de treball que requereixin un perfil multidisciplinari en àmbits com ara:
 • Administració local i d'ens territorials
 • Consultoria territorial i ambiental
 • Gestió ambiental, de projectes urbans i del medi rural
 • Planificació territorial
 • Dinamització econòmica local
 • Coordinació d'equips interdisciplinaris de planificació territorial
 • Cartografia i sistemes d'informació geogràfica (SIG)
 • Docència en ciències socials i geografia
 • Recerca i transferència de coneixements

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Relació de centres on l’alumnat ha fet pràctiques:

Ajuntaments varis
Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat)
Taiko Meteorologia
Ingeniería Social
Landlab
Solucions Geogràfiques
Fundació Rivus
Generalitat de Catalunya (Departament de Polítiques Digitals i Territori)
Parcs Naturals (diversos)
Simbiosy
Espai TReS
Intra SL
Observatori del Paisatge
GPM Consultors
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (àmbit de mobilitat)
Barcelona Regional
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Grup de Recerca de Geografia i Gènere (Departament Geografia UAB)
Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP) (Departament de Geografia UAB)
Vaic Mobility
Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura de Catalunya (ADENC)
Sistemas Medioambientales
Camí General
Aigües de Manresa
Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB
Nexus Geographics 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries 
URBASER SAU 
Institut d'Estudis Catalans 
La Transversal 

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació