Accés Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0,1)
 • Dibuix Artístic (0,1)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0,1)
 • Fonaments Artístics (0,1)
 • Geografia (0,2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
 • Història de l'Art (0,1)
 • Història de la Música i de la Dansa (0,1)
 • Llengua i Cultura Llatines (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
5,194
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

Codi de preinscripció

21124

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona compromesa amb l’entorn, amb la protecció i la supervivència dels entorns naturals, i preocupada per les desigualtats socials que s’expressen en diferències territorials. També ha de ser una persona empàtica i sensible a les societats i als sistemes ambientals i territoris diferents del propi.

L’estudiant d’aquest grau voldrà incidir positivament en el manteniment de la qualitat mediambiental del territori i col·laborar en la bona planificació de les ciutats, dels nous espais construïts i de les infraestructures de transport; i tindrà interès a incrementar l’equitat territorial de la població impulsant el desenvolupament local, la millora de la prestació dels serveis públics i la responsabilitat social i territorial de les empreses.

Es recomana haver cursat durant el batxillerat les assignatures relacionades amb les ciències socials, com ara Geografia, Economia de l’Empresa o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Grau en Geografia i Ordenació del Territori, i en el cas de voler-los continuar al Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació resultant al següent enllaç:

· Taula d'equiparació del Grau en Geografia i Ordenació del Territori al Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).