Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Artístic (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0,2)
 • Grec (0,2)
 • Història de l'Art (0,1)
 • Llatí (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
---
 

Codi de preinscripció

21124

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona compromesa amb l’entorn, amb la protecció i la supervivència dels entorns naturals, i preocupada per les desigualtats socials que s’expressen en diferències territorials. També ha de ser una persona empàtica i sensible a les societats i als sistemes ambientals i territoris diferents del propi.

L’estudiant d’aquest grau voldrà incidir positivament en el manteniment de la qualitat mediambiental del territori i col·laborar en la bona planificació de les ciutats, dels nous espais construïts i de les infraestructures de transport; i tindrà interès a incrementar l’equitat territorial de la població impulsant el desenvolupament local, la millora de la prestació dels serveis públics i la responsabilitat social i territorial de les empreses.

Es recomana haver cursat durant el batxillerat les assignatures relacionades amb les ciències socials, com ara Geografia, Economia de l’Empresa o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Taules d’adaptacions

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris