Pla d'estudis Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104233 - Economia, Territori i Sostenibilitat

 104236 - Fonaments de Geografia Física

 104234 - Fonaments d’Ordenació del Territori

 100218 - Grans temes de la història

 104235 - Introducció a la Cartografia

 100010 - Introducció a l’Antropologia Social i Cultural

 104238 - Mètodes i Tècniques per a l’Anàlisi Espacial

 104237 - Urbanització i Transformació del Territori

 100333 - Visions geogràfiques del món

 104239 - Sistemes d’Informació Geogràfica

2n curs

 104242 - Lloc, Societat i Cultura

 104246 - Canvi Climàtic i Riscos Ambientals

 104240 - Demografia i Societats Contemporànies

 104241 - Geomorfologia

 104247 - Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria

 104248 - Mètodes Qualitatius i Treball de Camp

 104244 - Mètodes Quantitatius i Estadístics

 104249 - Règim Jurídic de la Planificació

 104245 - Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya

 104243 - Teories de la Planificació Territorial

3r curs

 104254 - Anàlisi Demogràfica

 104256 - Anàlisi Espacial i Models

 104251 - Biodiversitat i Hàbitats

 104253 - Dinàmiques de l’Aigua, l’Energia i els Recursos Naturals

 104255 - Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte

 104250 - Pensament Geogràfic

 104252 - Planificació, Planejament i Avaluació

 104259 - Polítiques i Administració Territorials

 104257 - Polítiques Urbanes: Habitatge, Barris i Transport

 104258 - Tècniques de Representació i Disseny Territorial

Optatives

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma modern I (anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma modern II (anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)