Pla d'estudis Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Geografia i Ordenació del Territori (en extinció) i el nou Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial.

1r curs

 104233 - Economia, Territori i Sostenibilitat

 104236 - Fonaments de Geografia Física

 104234 - Fonaments d’Ordenació del Territori

 107585 - Grans Temes de la Història

 104235 - Introducció a la Cartografia

 107586 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural

 104238 - Mètodes i Tècniques per a l’Anàlisi Espacial

 104237 - Urbanització i Transformació del Territori

 107558 - Visions Geogràfiques

 107587 - Sistemes d’Informació Geogràfica

2n curs

 104242 - Lloc, Societat i Cultura

 104246 - Canvi Climàtic i Riscos Ambientals

 104240 - Demografia i Societats Contemporànies

 104241 - Geomorfologia

 104247 - Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria

 104248 - Mètodes Qualitatius i Treball de Camp

 104244 - Mètodes Quantitatius i Estadístics

 104249 - Règim Jurídic de la Planificació

 104245 - Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya

 104243 - Teories de la Planificació Territorial

3r curs

 104254 - Anàlisi Demogràfica

 104256 - Anàlisi Espacial i Models

 104251 - Biodiversitat i Hàbitats

 104253 - Dinàmiques de l’Aigua, l’Energia i els Recursos Naturals

 104255 - Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte

 107573 - Pensament Geogràfic

 104252 - Planificació, Planejament i Avaluació

 104259 - Polítiques i Administració Territorials

 104257 - Polítiques Urbanes: Habitatge, Barris i Transport

 104258 - Tècniques de Representació i Disseny Territorial

4t curs

 104276 - Treball de Final de Grau

Optatives

 107583 - Ciutats, Globalització i Sostenibilitat

 104264 - Desenvolupament Local i Territorial

 107584 - Geografia de les Desigualtats

 104267 - Geografia i Gènere

 106893 - Idioma Modern I (Alemany)

 106898 - Idioma Modern I (Anglès)

 106894 - Idioma Modern I (Èuscar)

 106895 - Idioma Modern I (Francès)

 106897 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 106899 - Idioma Modern I (Italià)

 106903 - Idioma Modern II (Alemany)

 106908 - Idioma Modern II (Anglès)

 106904 - Idioma Modern II (Èuscar)

 106905 - Idioma Modern II (Francès)

 106907 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 106909 - Idioma Modern II (Italià)

 104261 - Interpretació i Avaluació del Paisatge

 104270 - Mobilitat Sostenible i Territori

 104263 - Planificació d’Àrees Rurals i de Muntanya

 104269 - Planificació d’Espais Litorals

 104265 - Planificació i Gestió de l’Aigua

 104268 - Planificació i Gestió del Turisme (2023-24)

 106923 - Pràctiques Professionals

 104274 - Sistemes d’Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació

 104266 - Tècniques de Laboratori i Treball de Camp