Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa  CAT ENG

100228 - Introducció a la lingüística  CAT

103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I  CAT

103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II  CAT

100604 - Introducció a la llengua espanyola  CAT ESP

100270 - Literatura Anglesa del Segle XX  CAT ENG

100271 - Literatura comparada  CAT

100603 - Llengua espanyola oral i escrita  CAT

103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa  CAT ENG

2n curs

100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I  CAT ENG

100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques  CAT ENG

100250 - Literatura del Romanticisme Anglès  CAT ENG

100595 - Literatura espanyola contemporània  CAT

100593 - Literatura espanyola del realisme i del modernisme  CAT

100599 - Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles  CAT ESP

100586 - Morfologia de l'Espanyol  CAT ESP

100583 - Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple  CAT

100234 - Ús de la Llengua Anglesa I  CAT ENG

100233 - Ús de la Llengua Anglesa II  CAT ENG

3r curs

100582 - Comentari de Textos Literaris  CAT ESP

100581 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris  CAT ESP

100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol  CAT

100191 - Història i Cultura dels Estats Units  CAT ENG

100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII  CAT

100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX  CAT ENG

100246 - Literatura Victoriana  CAT ENG

100223 - Sintaxi Anglesa  CAT ENG

4t curs

103510 - Treball de Fi de Grau  CAT

Optatives

100196 - Adquisició del llenguatge  CAT

103395 - Arts i Literatura Italianes  CAT

100275 - Bases biològiques del llenguatge  CAT

103394 - Cine i Literatura Italians  CAT ESP(2017-18)

103793 - Cultura i Societat Basques  CAT

103385 - Cultura i Societat Gallegues  CAT

103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües  CAT

100598 - Dialectologia de l'Espanyol  CAT

100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II  CAT ENG

100225 - Gramàtica Anglesa  CAT ENG

100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol  CAT ESP

100211 - Història de la Cultura Alemanya  CAT

100193 - Història de la Llengua Anglesa I  CAT ENG

100192 - Història de la Llengua Anglesa II  CAT ENG

103376 - Història de la Llengua Basca  CAT

100596 - Història de la Llengua Espanyola  CAT ESP

103384 - Història Social de la Llengua Gallega  CAT

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT

100205 - Idioma Modern III (Alemany)  CAT

103392 - Idioma Modern III (Italià)  CAT

100204 - Idioma Modern IV (Alemany)  CAT

103391 - Idioma Modern IV (Italià)  CAT

100203 - Idioma Modern V (Alemany)  CAT

100210 - Literatura Alemanya i Cinema  CAT

100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració  CAT ENG

103387 - Literatura Basca  CAT

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT

100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya  CAT

100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme  CAT ESP

100624 - Literatura Espanyola del Segle XVI  CAT ESP

100622 - Literatura Espanyola Medieval  CAT

103386 - Literatura Gallega  CAT

100630 - Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX  CAT

100629 - Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània  CAT ESP

100247 - Literatura Nord-Americana Moderna  CAT ENG

100263 - Literatura, gèneres i sexualitats  CAT

100224 - Llengua Comparada  CAT ENG

100274 - Llenguatge, cultura i cognició  CAT

103398 - Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista  CAT(2017-18)

100245 - Orígens de la Literatura Anglesa  CAT ENG

100262 - Pensament literari  CAT ESP

103511 - Pràctiques Externes  CAT

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT

100239 - Semàntica i pragmàtica  CAT

100585 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol  CAT

100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta  CAT

100194 - Tecnologies del llenguatge  CAT

100243 - Teoria i anàlisi de la poesia  CAT

100242 - Teoria i anàlisi del teatre  CAT

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT

100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada  CAT

100253 - Tradició literària occidental I  CAT ESP

100252 - Tradició literària occidental II  CAT

100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada  CAT ENG

100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada  CAT ENG