Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i d'Espanyol

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa (2020-21)

 100228 - Introducció a la Lingüística (2020-21)

 103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I (2020-21)

 103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II (2020-21)

 100604 - Introducció a la Llengua Espanyola (2020-21)

 100270 - Literatura Anglesa del Segle XX (2020-21)

 100271 - Literatura Comparada (2020-21)

 100603 - Llengua espanyola oral i escrita

 103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa (2020-21)

2n curs

 100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I (2020-21)

 100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques (2020-21)

 100250 - Literatura del Romanticisme Anglès (2020-21)

 100595 - Literatura Espanyola Contemporània (2020-21)

 100593 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme (2020-21)

 100599 - Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles (2020-21)

 100586 - Morfologia de l'Espanyol

 100583 - Sintaxi de l'Espanyol: L'Oració Simple (2020-21)

 100234 - Ús de la Llengua Anglesa I (2020-21)

 100233 - Ús de la Llengua Anglesa II (2020-21)

3r curs

 100582 - Comentari de Textos Literaris (2020-21)

 100581 - Comentari lingüístic de textos literaris (2020-21)

 100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol (2020-21)

 100191 - Història i Cultura dels Estats Units (2020-21)

 100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII (2020-21)

 100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX (2020-21)

 100246 - Literatura Victoriana

 100223 - Sintaxi Anglesa (2020-21)

4t curs

 103510 - Treball de Fi de Grau (2020-21)

Optatives

 103395 - Arts i Literatura Italianes (2020-21)

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge (2020-21)

 103394 - Cine i Literatura Italians (2020-21)

 103793 - Cultura i Societat Basques (2020-21)

 103385 - Cultura i Societat Gallegues (2020-21)

 103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües (2020-21)

 100598 - Dialectologia de l'espanyol (2020-21)

 100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II (2020-21)

 100225 - Gramàtica Anglesa

 100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol

 100212 - Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya (2020-21)

 100211 - Història de la Cultura Alemanya (2020-21)

 100193 - Història de la Llengua Anglesa I (2020-21)

 100192 - Història de la Llengua Anglesa II (2020-21)

 103376 - Història de la Llengua Basca (2020-21)

 100596 - Història de la Llengua Espanyola (2020-21)

 103384 - Història Social de la Llengua Gallega (2020-21)

 100038 - Idioma Modern I (Alemany) (2020-21)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar) (2020-21)

 100037 - Idioma Modern I (Francès) (2020-21)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec) (2020-21)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern) (2020-21)

 100039 - Idioma Modern I (Italià) (2020-21)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès) (2020-21)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany) (2020-21)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar) (2020-21)

 100046 - Idioma Modern II (Francès) (2020-21)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec) (2020-21)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern) (2020-21)

 100048 - Idioma Modern II (Italià) (2020-21)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès) (2020-21)

 100205 - Idioma Modern III (Alemany) (2020-21)

 103392 - Idioma Modern III (Italià) (2020-21)

 100204 - Idioma Modern IV (Alemany) (2020-21)

 103391 - Idioma Modern IV (Italià) (2020-21)

 100210 - Literatura Alemanya i Cinema (2020-21)

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració (2020-21)

 103387 - Literatura Basca (2020-21)

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals (2020-21)

 100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya (2020-21)

 100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme (2020-21)

 100624 - Literatura espanyola del segle XVI (2020-21)

 100622 - Literatura espanyola medieval (2020-21)

 103386 - Literatura Gallega (2020-21)

 100630 - Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX (2020-21)

 100629 - Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània (2020-21)

 100247 - Literatura Nord-Americana Moderna

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats (2020-21)

 100224 - Llengua Comparada

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició (2020-21)

 100245 - Orígens de la Literatura Anglesa (2020-21)

 100262 - Pensament Literari

 103511 - Pràctiques Externes (2020-21)

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada (2020-21)

 100239 - Semàntica i Pragmàtica (2020-21)

 100584 - Sintaxi de l'Espanyol: L'Oració Composta (2020-21)

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia (2020-21)

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada (2020-21)

 100253 - Tradició Literària Occidental I (2020-21)

 100252 - Tradició Literària Occidental II

 100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada (2020-21)

 100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada (2020-21)