Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104195 - Elements de Llengua Grega  CAT

104194 - Elements de Llengua Llatina  CAT

104198 - Gèneres Literaris Antics  CAT

104199 - Història de l’Art Clàssic  CAT

104193 - Història i Civilització del Pròxim Orient Antic  CAT

104192 - Instruments i Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat  CAT

100720 - Introducció a l'arqueologia  CAT

104196 - Textos Narratius Grecs  CAT

104197 - Textos Narratius Llatins  CAT

104209 - Història i Civilització d’Egipte  CAT

2n curs

100306 - Filosofia antiga  CAT

100412 - Arqueologia clàssica  CAT

3r curs

100339 - Història social i econòmica de l'antiguitat  CAT

100732 - Protohistòria del mediterrani  CAT

Optatives

100734 - Arqueologia grega  CAT

100742 - Arqueologia hispànica  CAT

100733 - Arqueologia romana  CAT

100427 - Art grec  CAT

100426 - Art romà  CAT

100355 - Guerra i imperialisme en l'antiguitat  CAT

100351 - Història antiga de Catalunya  CAT

100369 - Història i gènere a l'antiguitat  CAT

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT