Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Fonaments de les Arts (0,1)
  • Grec (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Història de l'Art (0,2)
  • Literatura Catalana (0,1)
  • Literatura Castellana (0,1)
  • Llatí (0,2)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
---
 

 

Codi de preinscripció

21117

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès per conèixer el món antic en sentit ampli, tant pel que fa als aspectes historicoarqueològics com pel que fa a les llengües i les cultures antigues.

Ha de ser una persona amb interessos amplis i transversals, amb capacitat de síntesi, que concebi l’estudi de l’antiguitat com una de les raons que justifiquen i ajuden a comprendre la nostra contemporaneïtat. Ha de tenir l’hàbit de llegir tot tipus de textos i utilitzar els instruments tecnològics. Ha de tenir curiositat i interès per documentar i analitzar aspectes poc estudiats, i rigor i mètode a l’hora de fer front a les qüestions quotidianes.

Formació complementària

A aquells estudiants que tenen un nivell baix de grec o de llatí (o bé nivell zero) se'ls donarà una atenció preferent i personalitzada durant el primer semestre.

Taules d’adaptacions

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris