Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 132 35 60
2020 134 50 60
2019 159 47 60
2018 152 62 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 80,96% 83,13%
2019 80,24% 82,5%
2018 74,22% 74,22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats