Grau en Ciències de l'Antiguitat

És el primer i únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari català que proporciona una visió completa i transversal del món antic

Informació general

Ciències de l'Antiguitat

El grau en Ciències de l’Antiguitat ofereix una visió completa i transversal del món antic, que combina i integra l’estudi de les llengües clàssiques (llatí i grec), de la història antiga i de l’arqueologia.

Es programa des del departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

T’interessa si...

 • Consideres que per conèixer la història d’una època cal tenir informació sobre els costums, la cultura, la literatura i les llengües que s’hi parlaven.
 • T’atrau conèixer el pensament i el comportament dels homes i de les dones a l’antiguitat, des de la civilització egípcia fins a l’imperi romà.
 • Vols tenir contacte directe amb el món professional gràcies a les sortides periòdiques a museus i jaciments arqueològics.
 • T’agradaria adquirir experiència en empreses i ens públics fent-hi pràctiques professionals.
 • Creus que les aplicacions tecnològiques són imprescindibles per encarar l’estudi i la divulgació del món antic.

Sortides professionals

Els estudiants d’aquest grau adquireixen unes competències òptimes per ocupar llocs de treball que requereixin un perfil multidisciplinari en àmbits com ara:
 • Centres docents privats i públics.
 • Arxius i biblioteques en tasques de documentació històrica.
 • Museus i galeries d’art i institucions municipals i territorials, per fer tasques de difusió i gestió cultural i patrimonial.
 • Empreses editorials per fer funcions d’edició, redacció o correcció.
 • Empreses de turisme cultural.
 • Empreses de gestió de l’oci.

En concret, poden exercir com a:
 • Professors de llatí, grec i història.
 • Editors de col·leccions i obres relacionades amb el món antic.
 • Col·laboradors de publicacions periòdiques relacionades amb el món antic.
 • Correctors editorials.
 • Traductors.
 • Consultors en mitjans de comunicació.
 • Gestors culturals d’ens públics amb patrimoni antic.
 • Assessors pedagògics d’un jaciment arqueològic.
 • Responsables dels serveis de difusió d'entitats culturals.
 • Comissaris d’exposicions.
 • Gestors de serveis de documentació.
 • Col·laboradors en una empresa d’excavacions arqueològiques.
 • Investigadors.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Relació de centres on l’alumnat pot realitzar pràctiques el curs 2024-2025

 • Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  (Arxiu Municipal)
 • Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Museu d'Història de Cerdanyola)
 • Ajuntament de Cerdanyola del Vallès-Regidoria de Joventut i Infància
 • Adesiara Editorial
 • Editorial Alpha SL - La Casa dels Clàssics
 • Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi
 • Institut Català d'Arqueologia Clàssica
 • Institut Mont Perdut de Terrassa
 • Museu d'Arqueologia de Catalunya
 • Museu d'Arqueologia de Catalunya- Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
 • Museu de Badalona
 • Seminari Conciliar de Barcelona. Biblioteca Pública Episcopal
 • Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana (UAB)
 • Projecte de recerca Islamolatina (UAB).
 • Projecte de recerca L’assiriologia i l’arqueologia bíblica en Espanya durant el franquisme (UAB).

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Ciències de l'Antiguitat Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació