Accés Grau en Ciències de l'Antiguitat

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Fonaments Artístics (0,1)
  • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
  • Història de l'Art (0,2)
  • Llengua i Cultura Llatines (0,2)
  • Literatura Dramàtica (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Història de la Filosofia (0,2) 

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,813
Altres Proves + de 45 anys 7,667
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

 

Codi de preinscripció

21117

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès per conèixer el món antic en sentit ampli, tant pel que fa als aspectes historicoarqueològics com pel que fa a les llengües i les cultures antigues.

Ha de ser una persona amb interessos amplis i transversals, amb capacitat de síntesi, que concebi l’estudi de l’antiguitat com una de les raons que justifiquen i ajuden a comprendre la nostra contemporaneïtat. Ha de tenir l’hàbit de llegir tot tipus de textos i utilitzar els instruments tecnològics. Ha de tenir curiositat i interès per documentar i analitzar aspectes poc estudiats, i rigor i mètode a l’hora de fer front a les qüestions quotidianes.

Formació complementària

A aquells estudiants que tenen un nivell baix de grec o de llatí (o bé nivell zero) se'ls donarà una atenció preferent i personalitzada durant el primer semestre.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Grau en Estudis Clàssics, i en el cas de voler-los continuar al Grau en Ciències de l'Antiguitat, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació resultant al següent enllaç:

· Taula d'equiparació del Grau d'Estudis Clàssics al Grau de Ciències de l'Antiguitat

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).