Grau en Ciències de l'Antiguitat

És el primer i únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari català que proporciona una visió completa i transversal del món antic

Informació general

Ciències de l'Antiguitat

El grau en Ciències de l’Antiguitat ofereix una visió completa i transversal del món antic, que combina i integra l’estudi de les llengües clàssiques (llatí i grec), de la història antiga i de l’arqueologia.

Es programa des del departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

T’interessa si...

 • Consideres que per conèixer la història d’una època cal tenir informació sobre els costums, la cultura, la literatura i les llengües que s’hi parlaven.
 • T’atrau conèixer el pensament i el comportament dels homes i de les dones a l’antiguitat, des de la civilització egípcia fins a l’imperi romà.
 • Vols tenir contacte directe amb el món professional gràcies a les sortides periòdiques a museus i jaciments arqueològics.
 • T’agradaria adquirir experiència en empreses i ens públics fent-hi pràctiques professionals.
 • Creus que les aplicacions tecnològiques són imprescindibles per encarar l’estudi i la divulgació del món antic.

Sortides professionals

Els estudiants d’aquest grau adquireixen unes competències òptimes per ocupar llocs de treball que requereixin un perfil multidisciplinari en àmbits com ara:
 • Centres docents privats i públics.
 • Arxius i biblioteques en tasques de documentació històrica.
 • Museus i galeries d’art i institucions municipals i territorials, per fer tasques de difusió i gestió cultural i patrimonial.
 • Empreses editorials per fer funcions d’edició, redacció o correcció.
 • Empreses de turisme cultural.
 • Empreses de gestió de l’oci.

En concret, poden exercir com a:
 • Professors de llatí, grec i història.
 • Editors de col·leccions i obres relacionades amb el món antic.
 • Col·laboradors de publicacions periòdiques relacionades amb el món antic.
 • Correctors editorials.
 • Traductors.
 • Consultors en mitjans de comunicació.
 • Gestors culturals d’ens públics amb patrimoni antic.
 • Assessors pedagògics d’un jaciment arqueològic.
 • Responsables dels serveis de difusió d'entitats culturals.
 • Comissaris d’exposicions.
 • Gestors de serveis de documentació.
 • Col·laboradors en una empresa d’excavacions arqueològiques.
 • Investigadors.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Relació de llocs on l’alumnat ha realitzat pràctiques:

Modalitat A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB.

-Editorial Adesiara
-Fundació Bernat Metge
-Institució Milà i Fontanals (Filologia)
-Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
-Institut Català d’Arqueologia Clàssica
-Museu d'Arqueologia de Catalunya 
-Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries
-Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver
-Museu de Badalona
-Museu Egipci de Barcelona
-Suport a la docència en centres d’ensenyament secundari

Modalitat B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB (GR = Grup de Recerca)

-GR Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi
-GR Islamolatina
-GR DB – Roger Bacon
-GR Les veus retrobades. Textos de dones i sobre dones a l'Antiguitat grecoromana 
-GR e-Viator
-Suport a la docència del grau de Ciències de l'Antiguitat

 

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Ciències de l'Antiguitat Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació