Presentació

Ciències de l'Antiguitat
El grau en Ciències de l’Antiguitat de la UAB proporciona una visió completa i transversal del món antic en la mesura que combina i integra l’estudi de les llengües clàssiques (llatí i grec), l’estudi de la història antiga i l’estudi de l’arqueologia.

El títol forma professionals amb capacitat per analitzar els fenòmens polítics, socials, econòmics i culturals del món antic, mitjançant el domini dels mètodes, els instruments i les tècniques propis de la filologia, de l’anàlisi històrica i de la interpretació de les restes arqueològiques.

És el primer grau d’aquestes característiques en el sistema universitari català i el programa el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès per conèixer el món antic en sentit ampli, tant pel que fa als aspectes historicoarqueològics com pel que fa a les llengües i les cultures antigues.

Ha de ser una persona amb interessos amplis i transversals, amb capacitat de síntesi, que concebi l’estudi de l’antiguitat com una de les raons que justifiquen i ajuden a comprendre la nostra contemporaneïtat. Ha de tenir l’hàbit de llegir tot tipus de textos i utilitzar els instruments tecnològics. Ha de tenir curiositat i interès per documentar i analitzar aspectes poc estudiats, i rigor i mètode a l’hora de fer front a les qüestions quotidianes.

Sortides professionals

Els estudiants d’aquest grau adquireixen unes competències òptimes per ocupar llocs de treball que requereixin un perfil multidisciplinari en àmbits com ara:
 • Centres docents privats i públics.
 • Arxius i biblioteques en tasques de documentació històrica.
 • Museus i galeries d’art i institucions municipals i territorials, per fer tasques de difusió i gestió cultural i patrimonial.
 • Empreses editorials per fer funcions d’edició, redacció o correcció.
 • Empreses de turisme cultural.
 • Empreses de gestió de l’oci.

En concret, poden exercir com a:
 • Professors de llatí, grec i història.
 • Editors de col·leccions i obres relacionades amb el món antic.
 • Col·laboradors de publicacions periòdiques relacionades amb el món antic.
 • Correctors editorials.
 • Traductors.
 • Consultors en mitjans de comunicació.
 • Gestors culturals d’ens públics amb patrimoni antic.
 • Assessors pedagògics d’un jaciment arqueològic.
 • Responsables dels serveis de difusió d'entitats culturals.
 • Comissaris d’exposicions.
 • Gestors de serveis de documentació.
 • Col·laboradors en una empresa d’excavacions arqueològiques.
 • Investigadors.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: assistència i participació activa a classe, elaboració de treballs escrits, publicació en línia de treballs, exercicis i comentaris, informes dels tutors de pràctiques, memòria de pràctiques, pràctiques de camp, elaboració d’un assaig, exposició i defensa oral de treballs, proves pràctiques, proves teòriques.

Horaris

Matí.

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21117
60 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (75%) i castellà (25%).
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Temps complet; possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Ciències de l'Antiguitat
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició