Presentació

Grau d'Estudis Francesos

El grau en Estudis Francesos proporciona un coneixement ampli de la llengua, la lingüística, la literatura i la cultura franceses. S'ofereix conjuntament a la UAB i a la UB i les classes s'imparteixen a totes dues institucions.

Aquesta titulació forma experts destinats a àmbits tan diversos com l'edició i la correcció de textos, les tecnologies lingüístiques, la traducció, la logopèdia, la comunicació multilingüe, la didàctica, el turisme, les relacions internacionals, els serveis culturals, etc. Durant els estudis, a més, poden optar per tres especialitzacions: menció en Lingüística Francesa Aplicada (UAB), menció en Cultura i Creació Contemporània d'Expressió Francesa (UB), i menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals (UAB).

El multilingüisme és un factor clau per desenvolupar una carrera professional o científica en un context globalitzat. El coneixement del francès i de la cultura francesa és, en aquest sentit, un capital que obre un gran ventall de possibilitats, tal i com demostra el fet que universitats d'arreu d'Europa imparteixen estudis en aquesta disciplina. A més, són particularment intenses les relacions de Catalunya i d'Espanya en conjunt amb la societat francesa a molts nivells: el turisme, el comerç, les migracions, etc.

Els graduats en Estudis Francesos són capaços d'aplicar coneixements avançats a les àrees professionals en què es requereix una formació sòlida en la llengua francesa, la seva lingüística, la seva literatura i el seu context històric i cultural. Adquireixen competències com, per exemple, interpretar i analitzar en profunditat les obres literàries o dominar la llengua francesa a un alt nivell professional (nivell C2).

Val a dir també que el grau és impartit per centres de referència: tant la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB com la Facultat de Filologia de la UB atresoren una dilatada experiència en l'ensenyament i l'estudi en lingüística i cultura franceses i han mantingut col·laboracions profitoses amb universitats de França.

Perfil de l’estudiant

Es pressuposa que l'estudiant que vulgui començar els estudis d'aquesta titulació té una destacada aptitud lingüística i un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua i la cultura en general i les franceses en particular.
La llengua vehicular del grau és el francès. En conseqüència, a banda de tenir un domini excel·lent de la llengua materna, l'estudiant ha de tenir un domini del francès que li permeti comprendre els textos i els discursos utilitzats i expressar-se adequadament oralment i per escrit en aquesta llengua.

Sortides professionals

La persona graduada obté una formació sòlida en llengua, literatura i cultura franceses, la qual cosa li facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara:
- L'ensenyament
- La mediació intercultural i lingüística
- La comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques, etc.
- El món empresarial i l'activitat turística
- La gestió cultural en l'àmbit dels organismes públics
- L'assessorament lingüístic i literari en els mitjans de comunicació
- La traducció instrumental per a institucions i empreses
- La traducció literària
- La recerca filològica en llengües, literatures i cultures i les seves relacions internacionals
- L'edició i correcció de textos
- La consultoria en mitjans de comunicació
- La difusió cultural

Cada vegada són més els estudiants sol·licitats per dur a terme tasques dins de l'àmbit del tractamente automàtic de les llengües, tant escrit com oral, en diferents empreses capdavanteres del sector.  

Coordinador i equip de coordinació

Anna Corral
93.581.14.10
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 91904
40
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Universitat coordinadora: Universitat Autònoma de Barcelona
Altres universitats participants: Universitat de Barcelona
Idioma: Francès (85%), català (5%) i castellà (5%).
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres i la docència està distribuïda entre les dues universitats que imparteixen el grau (vegeu la universitat de docència al costat de la semestralització de les assignatures).
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Estudis Francesos
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició