Pla d'estudis Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106216 - Antropologia Social i Cultural

 106214 - Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia

 106213 - Fonaments de Filosofia i Ètica

 106218 - Fonaments de Sociologia

 106221 - Forces i Energia en la Naturalesa

 106217 - Història Social del Coneixement

 106215 - Llengua i Discurs

 106222 - Planeta Terra

 106219 - Raonament i Conceptes Matemàtics

 106223 - Vida i Evolució

Optatives

 101249 - Anàlisi Antropològica del Món Contemporani

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 100071 - Documentació i Arxivística

 101271 - Ecologia Humana

 105818 - El Patrimoni en Clau de Gènere

 100564 - Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat

 100170 - Història de la Física

 101962 - Història de la Genètica

 106082 - Història de les Matemàtiques

 100367 - Història Social i Econòmica del Món Contemporani

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició

 103529 - Medicina, Cinema i Literatura

 100055 - Museologia

 103290 - Nanotecnologia i Societat

 100749 - Orígens Humans

 101613 - Pensament Geogràfic (2020-21)

 100262 - Pensament Literari

 103094 - Polítiques de Comunicació i Indústries Culturals

 101134 - Sociologia de la Cultura