Pla d'estudis Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats - UAB/UAM/UC3M

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència, Tecnologia i Humanitats

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatives Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     54
Totals 60 120 54 6  

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs (UAB) 2n curs
1r semestre
- Llengua i Discurs
- Forces i Energia en la Naturalesa
- Fonaments de Filosofia i Ètica
- Raonament i Conceptes Matemàtics
- Història Social del Coneixement
2n semestre
- Planeta Terra
- Antropologia Social i Cultural
- Vida i Evolució
- Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia
- Fonaments de Sociologia
1r semestre (UC3M)
- Mètodes per a l’Anàlisi de Dades
- Intel·ligència Natural i Artificial
- Cosmologia i Cultura
- Cultura i Tecnologia
- Comunicació Científica
2n semestre (UAM)
- Estructura de la Matèria
- Ecologia i Sostenibilitat
- Llenguatge i Cognició
- Ètica dels Reptes Contemporanis
- Art, Ciència i Tecnologia
3r curs (UAB) 4t curs (universitat d'admissió)
1r semestre
- Gens i Societat
- Història de la Tecnociència
- Gestió i Avaluació de la Ciència
- Cultura Material i Visual de la Ciència
- Física i Pensament Contemporani
2n semestre
- Població i Biodiversitat
- Gènere i Ciència
- Ciència i Literatura
- Medicina i Societat Contemporànies
- Materials i Civilització
  • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

 

4t curs
UAB

- Anàlisi Antropològica del Món Contemporani / 6 cr.
- Ecologia Humana / 6 cr.
- Bases Biològiques del Llenguatge / 6 cr.
- Polítiques de Comunicació i Indústries Culturals
/ 6 cr.
- Sociologia de la Cultura / 6 cr.
- Història Social i Econòmica del Món Contemporani
/ 6 cr.
- Museologia / 6 cr.
- Documentació i Arxivística / 6 cr.
- Pensament Geogràfic / 6 cr.
- Pensament Literari / 6 cr.
- Història de la Física / 6 cr.
- Orígens Humans / 3 cr.
- Medicina, Cinema i Literatura / 3 cr.
- Història de la Genètica / 3 cr.
- Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat / 6 cr.
- El Patrimoni en Clau de Gènere / 6 cr.
- Història de les Matemàtiques /6 cr.
- Llenguatge, Cultura i Cognició /6 cr.
- Literatura Comparada i Estudis Culturals /6 cr.
- Nanociència i Societat / 6 cr.
- Pràctiques Professionalitzadores / 12 cr.

Els alumnes que accedeixin al grau a través de la UAM i la UC3M el completaran en aquestes universitats, amb una oferta pròpia d'optatives.

4t curs
UAM

- Antropologia de l'Alimentació/ 6 cr.
- Antropologia Física / 6 cr.
- Bioètica / 6 cr.
- Biologia de Poblacions Humanes / 6 cr.
- Bioquímica / 6 cr.
- Cultura i Idees Polítiques a l'Occident Modern / 6 cr.
- Ecologia de Recursos Naturals / 6 cr.
- Energies Alternatives / 6 cr.
- Estadística / 6 cr.
- Filosofia de la Ment / 6 cr.
- Història Cultural / 6 cr.
- Història de la Ciència i la Tecnologia a l'Àsia i l'Àfrica / 6 cr.
- Medi Ambient i Societat / 6 cr.
- Modelització / 6 cr.
- Paleobiologia / 6 cr.
- Problemes Socials i Dinàmiques Urbanes / 6 cr.
- Societat Digital i Coneixement /6 cr.
- Teoria de la Comunicació i de la Informació /6 cr.
- Pràctiques Professionalitzadores / 12 cr.

UC3M

- Anàlisi Estadística de Dades / 6 cr.
- Aspectes Legals i Ètics de la Informació Digital / 6 cr.
- Ciència i Canvi Històric / 6 cr.
- Comunicació i Participació Ciutadana a la Xarxa / 6 cr.
- Història de l'Economia Mundial / 6 cr.
- Història del Món Actual / 6 cr.
- Història Política i Social / 6 cr.
- Innovació i Canvi Tecnològic / 6 cr.
- Oratòria i Mitjans de Comunicació / 6 cr.
- Reptes Ambientals Globals / 6 cr.
- Societat del Coneixement / 6 cr.
- Teoria de la Cultura Contemporània / 6 cr.
- Teoria dels Jocs / 6 cr.
- Teoria i Anàlisi del Documental Audiovisual / 6 cr.
- Teoria Política i Tradicions de Pensament / 6 cr.
- Xarxes Socials i Comunitats Virtuals / 6 cr.
- Pràctiques Professionalitzadores / 12 cr.

Informacions addicionals

Preguntes Freqüents sobre el Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats