Pla d'estudis Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats - UAB/UAM/UC3M

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106216 - Antropologia Social i Cultural

 106214 - Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia

 106213 - Fonaments de Filosofia i Ètica

 106218 - Fonaments de Sociologia

 106221 - Forces i Energia en la Naturalesa

 106217 - Història Social del Coneixement

 106215 - Llengua i Discurs

 106222 - Planeta Terra

 106219 - Raonament i Conceptes Matemàtics

 106223 - Vida i Evolució

2n curs

 106238 - Art, Ciència i Tecnologia

 106235 - Comunicació Científica

 106231 - Cosmologia i Cultura

 106230 - Cultura i Tecnologia

 106226 - Ecologia i Sostenibilitat

 106224 - Estructura de la Matèria

 106234 - Ètica dels Reptes Contemporanis

 106229 - Intel·ligència Natural i Artificial

 106228 - Llenguatge i Cognició

 106220 - Mètodes per a l'Anàlisi de Dades

3r curs

 106240 - Ciència i Literatura

 106241 - Cultura Material i Visual de la Ciència

 106232 - Física i Pensament Contemporani

 106239 - Gènere i Ciència

 106225 - Gens i Societat

 106237 - Gestió i Avaluació de la Ciència

 106242 - Història de la Tecnociència

 106233 - Materials i Civilització

 106236 - Medicina i Societat Contemporànies

 106227 - Població i Biodiversitat

Optatives

 101249 - Anàlisi antropològica del món contemporani

 100275 - Bases biològiques del llenguatge

 100071 - Documentació i Arxivística

 101271 - Ecologia humana

 100564 - Fotografia i Cinema: Classicisme i Postmodernitat

 100170 - Història de la Física

 101962 - Història de la genètica (2022-23)

 106082 - Història de les Matemàtiques

 100367 - Història Social i Econòmica del món Contemporani

 100255 - Literatura comparada i estudis culturals

 103529 - Medicina, Cinema i Literatura (2022-23)

 100055 - Museologia

 103290 - Nanotecnologia i Societat

 100749 - Orígens Humans

 100262 - Pensament literari

 101134 - Sociologia de la Cultura