Accés Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats - UAB/UAM/UC3M

Taula d’accés

 

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25

Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Biologia (0,2)
 • Ciències Generals (0,2)
 • Geologia i Ciències  Ambientals (0,2)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0,2)
 • Física (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
 • Història de l'Art (0,2)
 • Història de la Música i de la Dansa (0,1)
 • Literatura Castellana (0,2)
 • Literatura Catalana (0,2)
 • Literatura Dramàtica (0,1)
 • Llengua i Cultura Llatines(0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Història de la Filosofia (0,2) 
7,116
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys

 

Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 6,800

Codi de preinscripció

21137

Perfil de l’estudiant

Aquest grau s'adreça a estudiants amb interès en integrar els coneixements d'àmbits que actualment són pràcticament estancs: les humanitats, la ciència i la tecnologia sensu lato. Té especial interès per a aquells estudiants procedents de qualsevol de les dues branques de coneixement del batxillerat, el científic i l’humanista, que vulguin compaginar ambdues en els estudis de grau.

En aquest sentit, s’ha detectat que hi ha estudiants del batxillerat científic que conserven un gran interès per les humanitats, que reconeixen la rellevància per a les ciències  i volen continuar la seva formació cursant estudis humanístics. També s’ha detectat l’interès i la necessitat que tenen estudiants d'humanitats per apropar-se a la ciència com a objecte d'estudi.

Es preveu que els estudiants d'aquest grau tinguin una mentalitat oberta i una mirada integral i no fragmentada de les àrees de coneixement,  amb capacitat d'observació i anàlisi crítica i interessats en accedir a ofertes laborals que requereixin coneixements i competències transversals.

Taules d’adaptacions

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).