Grau en Estudis Anglesos

Estudi profund de la llengua, la literatura i la cultura del món angloparlant. Un enfocament acadèmic i professional com a element clau per a una comunicació internacional d'èxit

Informació general

 • Facultat de Filosofia i Lletres
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 80
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 7,140
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: anglès (74%); català (13%) i castellà (13%) només en les assignatures transversals de primer curs.

 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial

Bachelor's Degree in English Studies

Penses i somies en anglès? Si vols ser un professional de la llengua anglesa, el nostre grau et proporciona un ampli coneixement de les dimensions lingüístiques, literàries i culturals de les societats de parla anglesa des dels seus orígens històrics fins als corrents de pensament i de recerca més actuals. Proporcionem al nostre alumnat una immersió total en l’ús i la pràctica de l’anglès, fomentant el treball en equip, l’aprenentatge cooperatiu i el pensament crític.

Si curseu Estudis Anglesos, aprendreu a fer anàlisi lingüística, a analitzar textos literaris i a interpretar models culturals i adquirireu una pronunciació nativa.

I també us podreu matricular de crèdits optatius amb especialització professional o de recerca que tracten els temes següents, entre d’altres: mètodes d’ensenyament de l’anglès i de la seva pronunciació, adquisició de l’anglès en contextos multilingües, gestió de la diversitat lingüística, anglès per a finalitats específiques, traducció, aplicacions lingüístiques, anàlisi sintàctica avançada, fonètica i fonologia avançades, estudis interculturals, estudis queer, estudis transnacionals, literatura nord-americana, ficció contemporània britànica i irlandesa i ensenyament de la literatura.

Oferim:

 • Professorat multilingüe i altament qualificat.
 • Programes d’intercanvi i mobilitat internacional.
 • Programa de pràctiques externes.
 • Curs propedèutic d’anglès acadèmic (al setembre): English Academic Skills.

Sortides professionals

 • Ensenyament de l'anglès en centres públics i concertats d'educació secundària i escoles oficials d’idiomes (EOI) (havent fet el màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes).
 • Ensenyament de l'anglès en acadèmies d'idiomes i centres privats.
 • Creació de materials docents. 
 • Traducció i interpretació.
 • Comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües. 
 • Desenvolupament d'aplicacions lingüístiques. 
 • Relacions públiques i relacions internacionals.
 • Gestió i mediació cultural:  tasques de documentació per a editorials, col·laboracions en revistes i publicacions culturals, coordinació i planificació d'esdeveniments culturals per a empreses, fundacions i institucions públiques. 
 • Recerca acadèmica. 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

En els últims anys, els estudiants han completat pràctiques en les següents entitats:

Casp Sagrat Cor de Jesús,  Barcelona
UAB Idiomes Bellaterra (CAL)                           
Seccio d’Institut Parets                                      
Yessi Language School (Cerdanyola)                 
British House Language School, Rubi                
UAB Idiomes Barcelona   (EIM)                         
Connect Language School, Vic
Euncet  Business School, Terrassa
Back-Up Lines, Barcelona                                   
Escola Santa Clara, Sabadell                            
Talinga Centre Educatiu, Montcada i Reixac   
CEA Global Education, Barcelona                                         
SES Cerdanyola.                                                     
Escola La Sinia, Cerdanyola

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres