Grau en Estudis Anglesos

Nou

Estudi profund de la llengua, la literatura i la cultura del món angloparlant. Un enfocament acadèmic i professional com a element clau per a una comunicació internacional d'èxit

Informació general

 • Facultat de Filosofia i Lletres
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 80
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 6,702
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: anglès (90%); català (5%) i castellà (5%) només en les assignatures transversals de primer curs.

 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial

Bachelor's Degree in English Studies

Penses i somies en anglès? Si vols ser un professional de la llengua anglesa, el nostre grau et proporciona un ampli coneixement de les dimensions lingüístiques, literàries i culturals de les societats de parla anglesa des dels seus orígens històrics fins als corrents de pensament i de recerca més actuals. Proporcionem al nostre alumnat una immersió total en l’ús i la pràctica de l’anglès, fomentant el treball en equip, l’aprenentatge cooperatiu i el pensament crític.

Si curseu Estudis Anglesos, aprendreu a fer anàlisi lingüística, a analitzar textos literaris i a interpretar models culturals i adquirireu una pronunciació nativa.

I també us podreu matricular de crèdits optatius amb especialització professional o de recerca que tracten els temes següents, entre d’altres: mètodes d’ensenyament de l’anglès i de la seva pronunciació, adquisició de l’anglès en contextos multilingües, gestió de la diversitat lingüística, anglès per a finalitats específiques, traducció, aplicacions lingüístiques, anàlisi sintàctica avançada, fonètica i fonologia avançades, estudis interculturals, estudis queer, estudis transnacionals, literatura nord-americana, ficció contemporània britànica i irlandesa i ensenyament de la literatura.

Oferim:

 • Professorat multilingüe i altament qualificat.
 • Programes d’intercanvi i mobilitat internacional.
 • Programa de pràctiques externes.
 • Curs propedèutic d’anglès acadèmic (al setembre): English Academic Skills.

Sortides professionals

 • Ensenyament de l'anglès en centres públics i concertats d'educació secundària i escoles oficials d’idiomes (EOI) (havent fet el màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes).
 • Ensenyament de l'anglès en acadèmies d'idiomes i centres privats.
 • Creació de materials docents. 
 • Traducció i interpretació.
 • Comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües. 
 • Desenvolupament d'aplicacions lingüístiques. 
 • Relacions públiques i relacions internacionals.
 • Gestió i mediació cultural:  tasques de documentació per a editorials, col·laboracions en revistes i publicacions culturals, coordinació i planificació d'esdeveniments culturals per a empreses, fundacions i institucions públiques. 
 • Recerca acadèmica. 

Testimonis

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres