Grau en Estudis Anglesos

Estudi profund de la llengua, la literatura i la cultura del món angloparlant. Un enfocament acadèmic i professional com a element clau per a una comunicació internacional d'èxit

Informació general

 • Facultat de Filosofia i Lletres
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 80
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 6,996
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: anglès (90%); català (5%) i castellà (5%) només en les assignatures transversals de primer curs.

 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial

Grau en Estudis Anglesos

Penses i somies en anglès? Si vols ser un professional de la llengua anglesa, el nostre grau et proporciona un ampli coneixement de les dimensions lingüístiques, literàries i culturals de les societats de parla anglesa des dels seus orígens històrics fins als corrents de pensament i de recerca més actuals. Proporcionem al nostre alumnat una immersió total en l’ús i la pràctica de l’anglès, fomentant el treball en equip, l’aprenentatge cooperatiu i el pensament crític.

Si curseu Estudis Anglesos, aprendreu a fer anàlisi lingüística, a analitzar textos literaris i a interpretar models culturals i potenciareu les vostres habilitats comunicatives.

I també us podreu matricular de crèdits optatius amb especialització professional o de recerca que tracten els temes següents, entre d’altres: mètodes d’ensenyament de l’anglès i de la seva pronunciació, adquisició de l’anglès en contextos multilingües, gestió de la diversitat lingüística, anglès per a finalitats específiques, traducció, aplicacions lingüístiques, anàlisi sintàctica avançada, fonètica i fonologia avançades, estudis interculturals, estudis queer, estudis transnacionals, literatura nord-americana, ficció contemporània britànica i irlandesa i ensenyament de la literatura.

Oferim:

 • Professorat multilingüe i altament qualificat.
 • Programes d’intercanvi i mobilitat internacional.
 • Programa de pràctiques externes.
 • Tàndems lingüístics amb parlants nadius.

Sortides professionals

 • Ensenyament de l'anglès en centres públics i concertats d'educació secundària i escoles oficials d’idiomes (EOI) (havent fet el màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes).
 • Ensenyament de l'anglès en acadèmies d'idiomes i centres privats.
 • Creació de materials docents. 
 • Traducció i interpretació.
 • Comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües. 
 • Desenvolupament d'aplicacions lingüístiques. 
 • Relacions públiques i relacions internacionals.
 • Gestió i mediació cultural:  tasques de documentació per a editorials, col·laboracions en revistes i publicacions culturals, coordinació i planificació d'esdeveniments culturals per a empreses, fundacions i institucions públiques. 
 • Recerca acadèmica. 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Relació de llocs on l’alumnat ha realitzat pràctiques:

-Ensenyament:
Escola Santa Clara (Sabadell)
Escola Ciutat d’Alba (Sant Cugat)
INS Bitàcola (Barbarà del Vallès)
ABA English  (online)
English Torras, S.L. (Ripollet / online)
British House Language School (Rubí)
UAB Idiomes (Barcelona i Campus UAB)

-Ajudant de recerca (Departament de Filologia Anglesa, UAB):
Grial Research Group
Ratnakara Reasearch Group
Reasearch Project: ‘Percepción interlingüística, procesamiento online y producción de categorías fonéticas similares en L1 y L2’
Research Project: ‘Producción, variabilidad y categorización en la adquisición de segundas lenguas: Aspectos teóricos, experimentales y aplicados’

-Ajudant del professor:
Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I i II
Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I i II
Ús de la Llengua Anglesa I i II
Fonètica i Fonologia I
The English Book Club

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis Anglesos Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació