Matrícula Grau en Estudis Anglesos

Matrícula de 1r curs, pas a pas

La matrícula de primer curs es fa online, sense que et calgui sortir de casa. 

Si encara no ho has fet, consulta el Pas a pas per fer la matrícula de 1r curs, on t'expliquem de manera general com funciona la matrícula online de nou accés. En aquesta pàgina, tens les informacions de matrícula que has de tenir en compte específicament en el teu grau. 

Si us plau, llegeix amb atenció tota la informació abans de fer la teva matrícula online.

Sessió informativa de matrícula

La Facultat organitza cada any una Sessió de Benvinguda als/les alumnes de nou accés als estudis de Grau de la mateixa. Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19, enguany la Facultat realitzarà la Sessió de Benvinguda a través de mitjans virtuals el dia 14 de juliol de 2021. Tots els detalls de la Sessió de Benvinguda seran comunicats pel Deganat de la Facultat en breu, mitjançant un "Avís" a la portada de la web de la Facultat.

En aquesta Sessió de Benvinguda, el Gestor Acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres donarà tota la informació relativa a la Matrícula, que s'iniciarà el dijous dia 15 de juliol de 2021. 

Dates de matrícula

- Estudiants amb plaça assignada en primera preferència: del 15 al 20 de juliol de 2021Consulteu el dia i hora a partir de la qual podreu formalitzar l'automatricula.

- Estudiants que hagin formulat "reclamacions" convocatòria de juny, amb assignació definitiva: el dia 20 de juliol de 2021.

- Estudiants admesos en la segona assignació de places: del 27 al 29 de juliol de 2021.

- Per a la resta d'assignacions de plaça, consulteu el dia de matrícula a l'apartat d'"Avisos de la Gestió Acadèmica" de la web de la Facultat de Filosofia i Lletres.

NOTA IMPORTANT: les persones interessades a realitzar el Curs Propedèutic d'Anglès, hauran de realitzar la preinscripció al curs, a partir del 15 de juliol, a través d'aquest e-formulari.

Lloc

La matrícula dels/les alumnes de nou accés es realitzarà mitjançant automatrícula. Passos a seguir:

· En primer lloc, caldrà generar el vostre NIU/NIA, i la paraula de pas vinculada, necessaris per poder accedir a tots els serveis i tràmits en línia de la Universitat.

· En segon lloc, haureu de consultar el dia i l'hora en què tindreu accés a l'aplicatiu per formalitzar l'automatrícula, dins els terminis establerts en el calendari especificat anteriorment.

· En tercer lloc, haureu d'entrar a "Automatrícula d'estudiants de nou accés", i formalitzar la vostra matrícula universitària.

A partir de l'inici de les classes, podreu passar a recollir pel Suport Logístic i Punt d'Informació (SLIPI) de la Facultat tant la carpeta com l'agenda de la UAB.

Les persones que requereixin enviar informació necessària per poder formalitzar l’automatrícula, hauran de fer-ho a través d'aquests dos e-formularis:

- Per enviar documentació de matrícula (gratuïtats per reconeixement de discapacitat; víctimes de violència masclista en l'ambit de la parella; víctimes del terrorisme; famílies nombroses procedents d'altres comunitats autònomes; resolucions de beca del curs anterior al batxillerat; certificacions de becaris; trasllats d'expedients de PAU procedents d'altres comunitats autònomes, etc.): https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-documentacio-matricula-facultat-de-filosofia-i-lletres

- Per enviar l'ordre SEPA degudament signada: https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-sepa-facultat-de-filosofia-i-lletres

Acollida d'estudiants i inici de curs

El dia 8 de setembre la Facultat organitza una Jornada d'Acollida dirigida als/les alumnes de nou accés als graus. El programa de les activitats es publicarà a l'apartat "Notícies", en portada de la web de la Facultat. Les classes començaran el dia 13 de setembre de 2021

Més informació

Aquest curs 2021/22 la sol·licitud de Beca del Règim General del Ministeri es fa mitjançant la següent pàgina web del Ministeri d'Educació:

https://sede.educacion.gob.es

Les persones que hàgiu gaudit de Beca del Ministeri el darrer curs de Batxillerat, haureu d'enviar, prèviament a l'automatrícula, a Gestió Acadèmica, la resolució de l'esmentada beca, per tal de poder formalitzar la matrícula universitària de primer curs com a "Becari/a Condicional". No obstant això, es recomana sol·licitar igualment l'Acreditació de Caràcter Econòmic, atès que amb la mateixa instància es sol·licita al mateix temps la Beca Equitat. Recordeu que, paral·lelament a això, haureu de demanar obligatòriament la Beca del Règim General a la web del Ministeri (tan bon punt es publiqui la convocatòria, i dins dels terminis fixats pel Ministeri). En cas contrari, es perdrà la condició de "Becari/a Condicional" i la Universitat procedirà a cobrar tot l'import de la matrícula.

Per a la resta d'estudiants, i per poder formalitzar la matrícula com a "Becari/a Condicional", haureu de realitzar amb un mínim d'una setmana d'antel·lació a l'automatrícula la sol·licitud de l'Acreditació de Caràcter Econòmic a l'AGAUR. Amb aquesta sol·licitud, també es demana al mateix temps la Beca Equitat. Recordeu que, malgrat haver obtingut l'Acreditació de Caràcter Econòmic per formalitzar la matrícula com a "Becari/a Condicional", s'haurà de demanar obligatòriament la Beca del Règim General a la web del Ministeri (tan bon punt es publiqui la convocatòria, i dins dels terminis fixats pel Ministeri). En cas contrari, es perdrà la condició de "Becari/a Condicional" i la Universitat procedirà a cobrar tot l'import de la matrícula.

Informació relacionada

Si abans de matricular-te tens dubtes o necessites aclarir algun aspecte acadèmic, durant el dia de matrícula el coordinador de titulació estarà disponible per ajudar-te a resoldre'ls.

Consulta en aquest enllaç les Guies Docents de les Assignatures.

Avís sobre Beques de Matrícula, curs 2021-2022
Avís sobre el Préstec AGAUR, curs 2021-2022
Autorització per a tràmits administratius

Inici de les classes

13 de setembre de 2021.

Horaris de les assignatures

Horaris de les assignatures per al curs 2021-2022