Accés Grau en Estudis Anglesos

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 21-22

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Grec (0.2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Literatura Catalana (0.2)
  • Literatura Castellana (0.2)
  • Llatí (0.2)

7,140

Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
5,000

Codi de preinscripció

21135

Perfil de l’estudiant

A l'estudiant que vulgui començar els estudis d'aquesta titulació se li pressuposa un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua, la literatura i la cultura dels països de parla anglesa i facilitat per a l'aprenentatge dels idiomes en general i de l'anglès en particular.

Ha de tenir un domini d'usuari competent de l'anglès (C1) que li permeti aprofundir en l'estudi de la lingüística anglesa, de la literatura en anglès i de la cultura de les societats de parla anglesa. A més, haurà de mostrar capacitat de síntesi, d'anàlisi, de comprensió, de raonament i d'abstracció i una bona expressió oral i escrita tant en anglès com en la llengua materna.

També és desitjable que sigui un lector habitual, que mostri interès per interactuar en anglès i per les activitats professionals derivades de l'estudi de l'anglès, la seva cultura i literatura, com la docència, l'edició i traducció de textos, la comunicació i la gestió intercultural i el desenvolupament d'aplicacions lingüístiques, entre d’altres.

 

Formació complementària

Acció propedèutica d'estudis anglesos: English Academic Skills.

Taules d’adaptacions

Els/les estudiants que no heu finalitzat els estudis en l'anterior Grau en Estudis Anglesos, i en el cas de voler-los continuar al nou pla d'estudis del Grau en Estudis Anglesos, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent. Podeu consultar la taula d'equiparació resultant:

· Taula d'equiparació del Grau en Estudis Anglesos al Nou Pla d'Estudis

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).