Pla d'estudis Grau en Estudis Anglesos

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Estudis Anglesos (pla vell) i el Grau en Estudis Anglesos (pla nou).

1r curs

 106279 - Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració

 106280 - Gramàtica Anglesa II: l'Oració

 106287 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I

 106286 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I

 106283 - Història Actual de les Illes Britàniques

 106284 - Història Cultural de les Illes Britàniques

 106281 - Introducció a la Filosofia del Llenguatge

 100228 - Introducció a la Lingüística

 106282 - Introducció a la Literatura Anglesa

 100271 - Literatura Comparada

Optatives

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar) (2020-21)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec) (2020-21)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar) (2020-21)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec) (2020-21)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100262 - Pensament Literari

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística