Pla d'estudis Grau en Filologia i Cultura Franceses - UAB/UB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Trobareu tot seguit les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UAB i, a continuació, les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.

Guies docents de les assignatures impartides per la UB

Consulteu en aquest enllaç les guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB

Optatives

 100038 - Idioma Modern I (Alemany) (2021-22)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès) (2021-22)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès) (2021-22)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany) (2021-22)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià) (2021-22)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès) (2021-22)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès) (2021-22)