Accés Grau en Filologia i Cultura Franceses - UAB/UB

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Grec (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Literatura Catalana (0,2)
  • Literatura Castellana (0,2)
  • Llatí (0,2)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

91913

Perfil de l’estudiant

Es pressuposa que l'estudiant que vulgui començar els estudis d'aquesta titulació té una destacada aptitud lingüística i un gran interès per tot allò relacionat amb la llengua i la cultura en general i les franceses en particular.
La llengua vehicular del grau és el francès. En conseqüència, a banda de tenir un domini excel·lent de la llengua materna, l'estudiant ha de tenir un domini del francès que li permeti comprendre els textos i els discursos utilitzats i expressar-se adequadament oralment i per escrit en aquesta llengua.

Taules d’adaptacions

Els/les estudiants que no heu finalitzat els estudis en l'anterior Grau en Estudis Francesos, i en el cas de voler-los continuar al nou pla d'estudis del Grau en Filologia i Cultura Franceses, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent. Podeu consultar la taula d'equiparació resultant:

· Taula d'equiparació del Grau en Estudis Francesos al Nou Pla del Grau de Filologia i Cultura Franceses

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).