Pla d'estudis Grau en Arqueologia

Fira virtual de graus: preguntes i respostes!

Divendres 7 de maig: apunta’t a la Fira virtual de graus: preguntes i respostes!. Fem sessions informatives per aclarir tots els dubtes amb professores i estudiants dels graus UAB.

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

La guia docent de l'assignatura amb codi 100372 es pot consultar a la pestanya de guies docents del grau en Ciències de l'Antiguitat.

1r curs

 100219 - Grans temes de la filosofia

 100722 - Història Antiga

 100014 - Història Medieval

 106093 - Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material

 100010 - Introducció a l'antropologia social i cultural

 100720 - Introducció a l'Arqueologia

 100276 - Lectura de la imatge artística

 100712 - Mètodes i Tècniques per a l'Arqueologia Històrica

 106091 - Prehistòria I: Orígens Humans

 106092 - Prehistòria II: de les Primeres Societats Camperoles a les Primeres Societats Estatals

2n curs

 100018 - Expressió escrita llengua catalana

 100019 - Expressió escrita llengua espanyola

 100412 - Arqueologia Clàssica

 100742 - Arqueologia Hispànica

 100741 - Arqueologia Medieval

 100739 - El Mediterrani en la Prehistòria

 100743 - Gestió i Difusió de l'Arqueologia

 100389 - Història del Mediterrani en l'Antiguitat

 100738 - Introducció a la Cartografia

 100713 - Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica

 100724 - Teoria Social, Econòmica i Política en Arqueologia

3r curs

 100717 - Anàlisi dels Artefactes

 100716 - Anàlisi i Estudi dels Materials Arqueològics

 100331 - Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana

 100737 - Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme

 100715 - Arqueologia Quantitativa

 100714 - Bioarqueologia

 100725 - Corrents Teòrics en Arqueologia

 100736 - Paisatge i Territori

4t curs

 100723 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100731 - Arqueologia d'Amèrica

 100379 - Arqueologia de les Dones

 100730 - Arqueologia de les Primeres Societats Agrícoles

 100729 - Arqueologia de les Societats Caçadores Recol·Lectores

 100728 - Arqueologia de les Societats Complexes

 100330 - Arqueologia del Territori Medieval (2019-20)

 100727 - Arqueologia dels Orígens de l'Estat

 100734 - Arqueologia Grega (2019-20)

 100733 - Arqueologia Romana

 100426 - Art romà

 103985 - Ciència i Tècnica a l'Època Moderna

 100382 - Epigrafia i Numismàtica

 100355 - Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat

 100351 - Història Antiga de Catalunya

 100006 - Història contemporània

 100325 - Història de la Religió i del Pensament en l'Antiguitat

 100368 - Història de les Dones a l'Edat Mitjana

 104209 - Història i Civilització D'egipte (2019-20)

 100369 - Història i Gènere a l'Antiguitat

 100352 - Història Medieval de Catalunya

 100339 - Història Social i Econòmica de l'Antiguitat

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100405 - Instruments per als estudis clàssics

 100360 - L'Època del Gòtic. Segles XII-XV

 100361 - La Formació d'Europa. Segles V-XI

 100332 - Llatí Medieval (2019-20)

 100718 - Pràctiques Externes

 100380 - Prehistòria de Catalunya

 100732 - Protohistòria del Mediterrani (2019-20)

 100726 - Recursos Instrumentals per a l'Arqueologia Clàssica

 100735 - Sistemes d'Informació Geogràfica