Presentació

En els últims anys la demanda d'arqueòlegs ha augmentat i la UAB va ser una de les primeres universitats que va crear uns estudis per donar-hi resposta. El Grau en Arqueologia de la UAB proporciona els coneixements teòrics, metodològics i tècnics propis de l'Arqueologia, sense oblidar els coneixements teòrics i el rigor científic propis de la formació bàsica de l'historiador, permetent el treball amb restes d'èpoques molt diverses, des de la Prehistòria fins l'Era Moderna.

Els titulats podran dedicar-se a l'exercici professional de l'arqueologia (arqueologia de camp, gestió del patrimoni arqueològic en museus, fundacions culturals, parcs arqueològics, etc.); a l'ensenyament de la Història, a la realització d'estudis històric-arqueològics; a l'assessorament cultural i, d'una manera més genèrica, al treball en les administracions públiques, la gestió de projectes internacionals, i la recerca en universitats i centres d'investigació.

Espanya és, després d'Itàlia, el país europeu amb més patrimoni arqueològic. Però, tot i tenir una llarga tradició acadèmica i de recerca en aquest àmbit (la UAB oferia un itinerari específic d'Arqueologia en el marc de la llicenciatura d'Història des de l'any 1992), fins fa uns anys no es comptava amb un títol oficial específic en Arqueologia. En els últims anys la necessitat de professionals en arqueologia s'ha fet més evident. D'una banda, la legislació obliga a les empreses constructores i especialitzades en avaluacions d'impacte mediambiental a disposar d'informes d'impacte arqueològic i, en cas necessari, a dur a terme excavacions dels terrenys. Només a Catalunya es fan anualment 1.500 intervencions arqueològiques. D'altra banda, la creixent importància de l'arqueologia en la didàctica, la difusió i la gestió cultural i les polítiques actuals de protecció i difusió del patrimoni com a eixos del desenvolupament local han ampliat el ventall de possibilitats laborals existents, tant a nivell estatal com europeu.

El Grau en Arqueologia s'ofereix des de fa dècades a diversos països de la Unió Europea. Entre les universitats europees més prestigioses que ofereixen titulacions d'Arqueologia es troben les de Leicester, Southampton o el University College de Londres, al Regne Unit.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Arqueologia és el d'una persona amb un clar interès per les etapes més antigues de la història i per aquells aspectes que puguin ser tractats en períodes més recents amb els mètodes propis de l'arqueologia. D'altra banda, l'arqueologia requereix persones amb capacitat d'anàlisi crítica, d'observació i de reflexió i amb inclinació pel treball de camp. Per últim, també es valora la bona comunicació oral i escrita, durant el procés d'aprenentatge de l'estudiant i en l'exercici de la seva tasca professional.
És recomanable tenir coneixements d'història de nivell de batxillerat.
 

Sortides professionals

  • Arqueologia de camp.
  • Gestió del patrimoni arqueològic.
  • Museus, fundacions culturals, parcs arqueològics, etc.
  • Ensenyament d'història i d'estudis historicoarqueològics. Docència i recerca a universitats i centres d'investigació públics i privats.
  • Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.
  • Assessorament cultural de diversos tipus d'institucions.
  • Treball en les administracions públiques o gestió de projectes internacionals públics i privats.

Coordinador i equip de coordinació

Ermengol Gassiot Ballbé
Tel. 93 581 4336
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21007
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Web del grau: http://arqueologia.uab.cat
Títol que s'obté: graduat/da en Arqueologia
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del grau http://arqueologia.uab.cat