Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100228 - Introducció a la lingüística  CAT(2018-19)

100270 - Literatura Anglesa del Segle XX  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100271 - Literatura comparada  CAT(2018-19)

103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

2n curs

100405 - Instruments per als estudis clàssics  CAT(2018-19)

100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100250 - Literatura del Romanticisme Anglès  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100396 - Poesia èpica grega arcaica  CAT(2018-19)

100395 - Poesia èpica llatina  CAT(2018-19)

100394 - Prosa grega clàssica  CAT(2018-19)

100393 - Prosa llatina clàssica  CAT(2018-19)

100234 - Ús de la Llengua Anglesa I  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100233 - Ús de la Llengua Anglesa II  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

3r curs

100399 - Drama grec  CAT(2018-19)

100191 - Història i Cultura dels Estats Units  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100398 - Lírica grega  CAT(2018-19)

100397 - Lírica llatina  CAT(2018-19)

100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100246 - Literatura Victoriana  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100392 - Prosa llatina postclàssica  CAT(2018-19)

100223 - Sintaxi Anglesa  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

4t curs

103508 - Treball de Final de Grau  CAT(2018-19)

Optatives

100196 - Adquisició del llenguatge  CAT(2018-19)

100412 - Arqueologia clàssica  CAT(2018-19)

103395 - Arts i Literatura Italianes  CAT(2018-19)

100275 - Bases biològiques del llenguatge  CAT(2018-19)

103394 - Cine i Literatura Italians  CAT(2018-19)

100411 - Civilització de Grècia  CAT(2018-19)

100410 - Civilització de Roma  CAT(2018-19)

103793 - Cultura i Societat Basques  CAT(2018-19)

103385 - Cultura i Societat Gallegues  CAT(2018-19)

103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües  CAT(2018-19)

100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100225 - Gramàtica Anglesa  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100211 - Història de la Cultura Alemanya  CAT(2018-19)

100193 - Història de la Llengua Anglesa I  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100192 - Història de la Llengua Anglesa II  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103376 - Història de la Llengua Basca  CAT(2018-19)

103384 - Història Social de la Llengua Gallega  CAT(2018-19)

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT(2018-19)

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT(2018-19)

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT(2018-19)

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT(2018-19)

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT(2018-19)

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT(2018-19)

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT(2018-19)

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT(2018-19)

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT(2018-19)

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT(2018-19)

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT(2018-19)

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT(2018-19)

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT(2018-19)

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT(2018-19)

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT(2018-19)

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT(2018-19)

100205 - Idioma Modern III (Alemany)  CAT(2018-19)

103392 - Idioma Modern III (Italià)  CAT(2018-19)

100204 - Idioma Modern IV (Alemany)  CAT(2018-19)

103391 - Idioma Modern IV (Italià)  CAT(2018-19)

100203 - Idioma Modern V (Alemany)  CAT(2018-19)

100428 - Lingüística indoeuropea  CAT(2018-19)

100210 - Literatura Alemanya i Cinema  CAT(2018-19)

100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103387 - Literatura Basca  CAT(2018-19)

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT(2018-19)

100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya  CAT(2018-19)

103386 - Literatura Gallega  CAT(2018-19)

100416 - Literatura grega arcaica i clàssica  CAT(2018-19)

100415 - Literatura grega clàssica i hel·lenística  CAT(2018-19)

100414 - Literatura llatina de l'època imperial  CAT(2018-19)

100413 - Literatura llatina de l'època republicana  CAT(2018-19)

100247 - Literatura Nord-Americana Moderna  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100263 - Literatura, gèneres i sexualitats  CAT(2018-19)

100224 - Llengua Comparada  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100274 - Llenguatge, cultura i cognició  CAT(2018-19)

100245 - Orígens de la Literatura Anglesa  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100409 - Pensament grec  CAT(2018-19)

100262 - Pensament literari  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

100408 - Pensament romà  CAT(2018-19)

103509 - Pràctiques Externes  CAT(2018-19)

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT(2018-19)

100239 - Semàntica i pragmàtica  CAT(2018-19)

100194 - Tecnologies del llenguatge  CAT(2018-19)

100243 - Teoria i anàlisi de la poesia  CAT(2018-19)

100242 - Teoria i anàlisi del teatre  CAT(2018-19)

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT(2018-19)

100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada  CAT(2018-19)

100253 - Tradició literària occidental I  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

100252 - Tradició literària occidental II  CAT(2018-19)

100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada  CAT(2018-19) ENG(2018-19)