Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Estudis d’Anglès i Clàssiques (pla vell) i el Grau en Estudis d’Anglès i Clàssiques (pla nou).

 

3r curs

100191 Història i Cultura dels Estats Units
100399 Drama Grec
100246 Literatura Victoriana
100392 Prosa Llatina Postclàssica
100223 Sintaxi Anglesa
100398 Lírica Grega
100248 Literatura Nordamericana del segle XIX
100397 Lírica Llatina

 

4t curs

103508 TFG

 

Optatives

100225 Gramàtica Anglesa
100416 Literatura Grega Arcaica i Clàssica
100226 Fonètica i Fonologia Angleses II
100413 Literatura Llatina de l'Època Republicana
100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
100428 Lingüística Indoeuropea
100193 Història de la Llengua Anglesa I
100409 Pensament Grec
100247 Literatura Nordamericana Moderna
100408 Pensament Romà
100245 Orígens de la Literatura Anglesa
100412 Arqueologia Clàssica
100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
100414 Literatura Llatina de l'Època Imperial
100192 Història de la Llengua Anglesa II
100410 Civilització de Roma
100224 Llengua Comparada
100415 Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística
100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
100411 Civilització de Grècia
103509 Pràctiques Externes
100038 Idioma Modern I (Alemany)
100047 Idioma Modern II (Alemany)
100039 Idioma Modern I (Italià)
100048 Idioma Modern II (Italià)
100040 Idioma Modern I (Èuscar)
100049 Idioma Modern II (Èuscar)
100037 Idioma Modern I (Francès)
100046 Idioma Modern II (Francès)
100042 Idioma Modern I (Portuguès)
100051 Idioma Modern II (Portuguès)
100044 Idioma Modern I (Grec modern)
100053 Idioma Modern II (Grec modern)
104088 Idioma Modern I (Romanès)
104089 Idioma Modern II (Romanès)