Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

A partir del curs 2022-2023, no se n'oferiran noves places d'accés a primer curs, perquè serà substituït pel nou grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Informació general

Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

El graduat en Estudis d’Anglès i de Clàssiques reuneix el coneixement expert de la llengua internacional per excel·lència amb el de les llengües clàssiques, reconegudes com la base cultural i filosòfica del món occidental. Això facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara  l'ensenyament de l'anglès i de les llengües clàssiques, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Aquest grau permet, a més, cursar una menció en Lingüística, Literatura Comparada o en una tercera llengua (alemany, italià, gallec o èuscar).

Es programa des dels departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- La traducció i la interpretació; la comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.

 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació