Pla d'estudis Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Llengua i Literatura Catalanes (en extinció) i el nou Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística.

1r curs

 105826 - Fonaments de Filologia Catalana

 105836 - Gèneres Literaris i Societat Contemporània

 105824 - Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat

 105823 - Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot

 105825 - Història Social de la Llengua Catalana

 100228 - Introducció a la lingüística

 100271 - Literatura Comparada

 100625 - Llatí

 105835 - Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat

 100294 - Teoria i pràctica de l'argumentació

2n curs

 105839 - De Bernat Metge a Curial e Güelfa

 105837 - Dels Trobadors a Ramon Muntaner

 105828 - Fonètica Catalana i Estàndard Oral

 105829 - Fonologia Catalana

 105838 - La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda

 105827 - Lèxic i Gramàtica

 105840 - Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració

 105841 - Poesia Catalana Contemporània

 105830 - Sintaxi Catalana

 105848 - Sociolingüística i Diversitat

3r curs

 105844 - Ausiàs March i la Poesia Europea

 105833 - Estructura, Significat i Discurs

 105846 - Fonaments Lingüístics de la Normativa

 105832 - Gramàtica Històrica Catalana

 105852 - Literatura Catalana a l'Aula

 105842 - Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme

 105847 - Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals en l’Era Digital

 105831 - Morfologia Catalana

 105845 - Teatre Català

 105843 - Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval

4t curs

 105834 - Dialectologia Catalana

 105859 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100196 - Adquisició del Llenguatge

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 105850 - El Català com a Segona Llengua

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 106732 - Literatura i Periodisme: de Josep Pla a Montserrat Roig

 105855 - Narcís Oller i el Realisme Europeu

 100262 - Pensament Literari

 105857 - Pràctiques Professionals I

 105858 - Pràctiques Professionals II

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i anàlisi del teatre

 100272 - Tipologia Lingüística

 100252 - Tradició literària occidental II