Matrícula Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

Matrícula de 1r curs, pas a pas

La matrícula de primer curs es fa online, sense que et calgui sortir de casa. 

Si encara no ho has fet, consulta el Pas a pas per fer la matrícula de 1r curs, on t'expliquem de manera general com funciona la matrícula online de nou accés. En aquesta pàgina, tens les informacions de matrícula que has de tenir en compte específicament en el teu grau. 

Si us plau, llegeix amb atenció tota la informació abans de fer la teva matrícula online.

Sessió informativa de matrícula

p>La Facultat organitza cada any una Sessió de Benvinguda als/les alumnes de nou accés als estudis de Grau de la mateixa, la qual es realitzarà a través de mitjans virtuals el dia 13 de juliol de 2023. Tots els detalls de la Sessió de Benvinguda seran comunicats pel Deganat de la Facultat en breu, mitjançant un "Avís" a la portada de la web de la Facultat.

En aquesta Sessió de Benvinguda, el Gestor Acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres donarà tota la informació relativa a la Matrícula, que s'iniciarà el dia 14 de juliol de 2023. 

Dates de matrícula

- Estudiants amb plaça assignada en primera preferència: del 14 al 19 de juliol de 2023. Consulteu el dia i hora a partir de la qual podreu formalitzar l'automatrícula.

- Estudiants que hagin formulat "reclamacions" convocatòria de juny, amb assignació definitiva: el dia 19 de juliol de 2023. Consulteu l'hora a partir de la qual podreu formalitzar l'automatrícula el dia 19.

- Estudiants admesos en la segona assignació de places: del 25 al 27 de juliol de 2023. Consulteu, els dies previs a la matrícula, el dia i hora d'automatrícula a l'apartat "Avisos de la Gestió Acadèmica" de la web de la Facultat de Filosofia i Lletres.

- Per a la resta d'assignacions de plaça, consulteu, els dies previs a la matrícula, el dia i hora d'automatrícula a l'apartat "Avisos de la Gestió Acadèmica" de la web de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Lloc

La matrícula dels/les alumnes de nou accés es realitzarà mitjançant automatrícula. Passos a seguir:

· En primer lloc, caldrà generar el vostre NIU/NIA i la paraula de pas vinculada (veieu més amunt, "Matrícula de 1r, Pas a Pas"), necessaris per poder accedir a tots els serveis i tràmits en línia de la Universitat.

· En segon lloc, haureu de consultar el dia i l'hora en què tindreu accés a l'aplicatiu per formalitzar l'automatrícula, dins els terminis establerts en el calendari especificat anteriorment.

· En tercer lloc, haureu d'entrar als "serveis i tràmits en línia", apartat "Automatrícula d'estudiants de nou accés al grau", i formalitzar la vostra matrícula universitària.

A partir de l'inici de les classes, podreu passar a recollir pel Suport Logístic i Punt d'Informació (SLIPI) de la Facultat tant la carpeta com l'agenda de la UAB.

Les persones que requereixin enviar informació necessària per poder formalitzar l’automatrícula, hauran de fer-ho a través d'aquests dos e-formularis:

- Per enviar documentació de matrícula (gratuïtats per reconeixement de discapacitat; víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella; víctimes del terrorisme; famílies nombroses procedents d'altres comunitats autònomes; resolucions de beca del curs anterior al batxillerat; certificacions de becaris; trasllats d'expedients de PAU procedents d'altres comunitats autònomes, etc.): https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-documentacio-matricula-facultat-de-filosofia-i-lletres

- Per enviar l'ordre SEPA degudament signada (aquest document us apareixerà al final del procés d'automatrícula, un cop s'hagi gravat): https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-sepa-facultat-de-filosofia-i-lletres

Acollida d'estudiants i inici de curs

El dia 12 de setembre de 2023, la Facultat organitza una Jornada d'Acollida dirigida als/les alumnes de nou accés als graus. El programa de les activitats es publicitarà a l'apartat "Notícies", en portada de la web de la Facultat. Les classes començaran el dia 12 de setembre de 2023

Més informació

Avís important sobre les Beques del Règim General del Ministeri per al curs 2023-2024.

Informació relacionada

Si abans de matricular-te tens dubtes o necessites aclarir algun aspecte acadèmic, durant el dia de matrícula el coordinador de titulació estarà disponible per ajudar-te a resoldre'ls.

Consulta en aquest enllaç les Guies Docents de les Assignatures.

Avís sobre el Préstec AGAUR, curs 2023-2024
Autorització per a tràmits administratius

Inici de les classes

12 de setembre de 2023.

Horaris de les assignatures

Horaris de Primer Curs del Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Horaris de les assignatures de Filologia Catalana del curs 2023-2024