Accés Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Grec (0,2)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Literatura Catalana (0,2)
 • Literatura Castellana (0,2)
 • Llatí (0,2)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Acreditació professional + 40 anys  
Canvi d'estudis i convalidacions  

 

Codi de preinscripció

21134

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
 

 • Interès per conèixer els fonaments gramaticals, els procediments de l'evolució, la funció social i les habilitats i correcció de l'ús.
 • Interès per llegir, analitzar, contextualitzar i explicar els textos produïts en aquesta llengua.
 • Interès per potenciar l'ús en els diferents àmbits socials i per les activitats professionals que se'n puguin derivar, sigui en l'àmbit de la docència i la dinamització de grups multiculturals, com en el camp de la correcció i elaboració de textos orals i escrits
 • Bon domini instrumental de la llengua i interès per millorar-ne l'ús.
 • Capacitat d'analitzar críticament els textos.
 • Capacitat per a relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Taules d’adaptacions

Els/les alumnes que no heu finalitzat els estudis de Grau en Llengua i Literatura Catalanes, i en el cas de voler-los continuar al nou Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística, heu de sol·licitar l'equiparació al nou pla. Podeu consultar la taula d'equiparació al següent enllaç:

· Taula d'equiparació del Grau en Llengua i Literatura Catalanes al Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística 

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).